Összesen  24434  szövegben  145  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "hu1gy"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  el-érik, azonnal mindgyárt a' húgyos s43ó (alkali urinos43um)<..
2  alami mes43zes földdel, avagy húgyos s43óval meg-töltett Salétrom-..
3  Súrolás által vis43zont, vagy Húgy Szag, p. o. a' Pésma..
4  llyan s43zagu, mint a' Matska húgy. Illyen a' Büdöspal..
5  tö hashajtók adas43s43anak. HÚGYAS DAGANATOK.6  gn>(tumores Urinos43i.) Húgyas daganatoknak azok nevezte..
7  zok neveztetnek, mellyeket az húgyas hójagban meg-gyült vizellet ok..
8  meg-gyült vizellet okoz.AZ HÚGYAS HÓJAGNAK FEL-DAGADÁSA.<..
9  ikor a' vizellö tsö, avagy az húgyas hójagnak nyaka meg-dugúl, akko..
10  nak nyaka meg-dugúl, akkor az húgyas hójag fel-dagad, mellyet abból..
11   a' nyavalya halálos, mert az húgyas hójag meg-fenés43edik, és ki-..
12  ttas43sék, avagy III. hogy az húgyas hójag meg-s43zuras43sék, ha a'..
13  zuras43sék, ha a' katétert az húgyas hójagba bé nem lehet dugni.14  a bé nem lehet dugni.Mikor az húgyas hójagnak nyakát görts s43zori..
15  kö (calculus) az húgyas hójagnak nyakában meg-reked, a..
16  ; a' vizellö tsöben, avagy az húgyas hójagból ki kell mettzeni.17  43zs43za kell nyomni.Mikor az húgyas hójag el-lágyúl, vagy-is s43z..
18  a, matska, egér belö4l meg-ne húgyozza: mert a' Méhek benne meg-nem ..
19  , Mind két égi Ebek, a' Kasza húgy, 's egyebek. Most sűt szélt..
20   úgy a' szélveszes Égi-Kaszás húgy. 1
Belga vidéke..
21  parantsolják meg-ö4lni; és a' húgynak es43zközeit, ne hogy vizellet'..
22  kivül, feles olajat, repülö4, húgyos s43ó Spiritust kö..
23  en ollyan tsipö4s, égetö4, és húgy 8 24   trágyáúl veszikhasznokat, a' húgy az, mellyen legtöbb próbát tett..
25  avanyos lúgsó és illatlúgerő 4 Húgyalak . . . . . . . 4A' ..
26  24Sósavanyos lúgsó . . . . . 9 Húgysó . . . . . . 7Víz e..
27  úl' és házimadár' (aprómarha) húgyát (?), az azon tett próbákban, ..
28  nek találták. A' tengerinyúl' húgyában, a' felljebb említett létre..
29  Kímikus, talált az aprómarha' húgyában, hójagsavanyt.Az..
30  egvisgáltak. - Találni abban, húgyalakot, hójagkősavanyt, egy más ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;