Összesen  24434  szövegben  1873  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "holmi"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  t is tudatta, hogy ő felségét holmi köszöntésekkel ne terhel..
2  attassanak.Hatodszor senki holmi köszöntésekkel ne illesse ő fe..
3  gyenek a gazdáknak, melyekkel holmit leköthessenek és négyelo..
4  3zenvedni, és leg-fellyebb-is holmi Gyökeres, és föld s43zinén tsa..
5  llatta egy Lips43ai irás-tudo holmi jegyzés43eket irni, és munkájá..
6  a Novembris voltam Kolozsvárt holmi dolgaim s szegény gyermekem láta..
7  , tapasztaltále valaha bennem holmit, mely tsak árnyékais lehetne a ..
8  a szomoru hertelenség mondata holmit. Engedgyetek meg nékem. 9  úságára valo vigyázásra, tsak holmi hitván jö0tt-ment tselédekre bi..
10   elkezdenek az urak egymástul holmit kérni, melyre ki jó, ki goromba..
11  rol magam is néha elmélkedvén holmi aprolékos akadályokba botlottam,..
12  3zorkányokat mond, kik hámuba holmi mes43ters43égeket ts43inálnak, a..
13  ús As43zs43zony' elejbe s43ok holmit adának.Antinous bíb..
14  igazán elö-bes43zélleni, Sött holmi titkomat fényre teriteni. <..
15   láts43zik bennek, hanem tsak holmi edjbe-fü4zött pelyhek maradnak. ..
16  zok kötöttenek vólna-ki ottan holmi tsónakjaikkal; meg-s43e gondolvá..
17  ö4s43zakot nem tevének, s43em holmijekhez nem nyúlának. Egyedü4l ts..
18  mai és Nápolyi Udvarok között holmi villongások vagynak az egyházi t..
19  1471benn Mátyás Király elö4tt holmi hü4s43égtelens43égnek gyanús43..
20  zér mellett s43zolgálván, azt holmi hamis túdósításaival úgy reá..
21  LEVELE.I. A két Házáról holmi.A Fels43éges C..
22  nem ö4k találtanak-fel, hanem holmi köz tudatlan emberektö4l, s43ö4..
23  esen pedig Stájer ors43zágból holmi vas-s43zers43zámokat önnön haza..
24  lö4dik a' fö4ldnek s43zínére, holmi meg-mohosodott helyre tavas43zs43z..
25  ködött; egynéhány napok múlva holmi valóját-is el-hordja, és tsak a..
26  aki a maga cselédjét nem hogy holmijoktól spoliálni kívánná, hane..
27  ztak más43t Breviariumnál, 'S holmi dirib darab Evangyéliumnál...
28  Horának, 's Hora pedig nékik, holmit s43zembe kell mondani. 29  többi három rés43ze pediglen, holmi tökékböl, és gyalulatlan des43..
30  ö4tt 324. es43zt. tájban élt, holmi Ribesrö4l; de kaptso..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;