Összesen  24434  szövegben  225  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "ho1ln"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1   s43zabni; még ma párja vagy, hólnap már rabja lehets43z; légyen mi..
2  ba vis43zs43za küldjön, és az hólnap délben meg-is lés43zen. Én (u..
3  öttek-ki, kik kemények. Majus Hólnapjában apró tsillag formáju, sa..
4  s43t tettünk, hogy ezen folyó hólnapnak 3dik napján s43zomorú házu..
5  ..2t vet magának; három 25 hólnapig tartott es43sövel dagadt-fel ..
6  0n adna, Kend ö0 Kegyelmének, hólnap vagy hólnap-után vis43zs43za-a..
7  d ö0 Kegyelmének, hólnap vagy hólnap-után vis43zs43za-adja Kendnek i..
8  ten boldog fel virradás43t az hólnapi napra egéss43éggel `s békes4..
9  3zs43za-fel Kegyelmedet-is az hólnapi napra kivántt ló [!] egés43s..
10  lophat elö4tte kiki. Vagy két hólnap utánn ez az özvegységet el ú..
11  úlatságra s43zabott vídám két hólnap enyés43zik: Kóng az haran..
12   már más43ods43zor benned két hólnapi s43zállás43t Rendelt, 's..
13  >Pálmira.Uram, ezen két hólnaptól fogva, mellyben törvényeid..
14  kinek s43zorgalmatoskodása ma hólnap az egés43z Hazának, de fö4ké..
15  három, avagy leg alább-is egy hólnapig genyettséges43edni kéns43zer..
16  ' mi, a' Naturáléknak, az egy hólnapnál tovább nem tartó, és a' <..
17  némellyek s43ok napi, más43ok hólnapokik jaró fö0ldnyire-is vóltan..
18   hitlen Jobbágytól, Ki örökre hólnap el-válik Mátkámtól. 19  ki kintsét, mellyet talám még hólnap nyitott vólna-meg a' felkelö N..
20  bé-kellene fogadni. Kegyelmed hólnap ismét el-jöhet. Imhol itt áll..
21  ránynak hús43a két vagy három hólnapu korában, ha addig annya alatt ..
22  g-óltsódott. Ennek hús43a két hólnapu korától fogva fél-idejéig a..
23  . Hús43ok elein, mint-egy hat hólnapos korokig, ezeknek-is egyez a' f..
24   nézve, a' hidegebb vagy R-es hólnapokban, ama' hitvány vers s43zeri..
25  tt a' ráknak hús43a-is minden hólnapban el-apad és meg-lágyúl: inn..
26  A' rendelés43e s43zerint négy hólnapu korokban Sz. Márton nap tájba..
27  etve-is s43zaporittatik Majus hólnapban; tapas43ztalván, hogy igy a'..
28  ábann, hogy az Úrnak nevébenn hólnap elindúljanak.Ilyly ..
29   bár tsak el mentünk vólna! - Hólnap, hólnap! mondá Szigvárt egygy..
30  k el mentünk vólna! - Hólnap, hólnap! mondá Szigvárt egygys43zeribe..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;