Összesen  24434  szövegben  11  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "hivan"

  1 .. 11 találat

   Menü1  logatás nélkül, a' segitségül hivandó közerővel azonnal, nemugyan u..
2   rablott kegy volt; isten nem hivand ágyasnak! Ha! ha! ha! 3  t ezután én azt kérdem, kinek hivanak tégedet Nagy János, hát tége..
4  tt a napra, melly az udvarhoz hivandja vissza, nem annyira az udvar ir..
5  át, mielőbb megyei zsinatokat hivandnak össze; ezektől várhatván e..
6  ögül nyilt pályáni munkakörbe hivandá. De ezek csak álmok valának. ..
7  n a kalvariai templom nevéről hivandó Rozalia-térre nyilt, s kastél..
8   Telekit és hadait vissza nem hivandja. VIII. Apaffi és a rendek nem ..
9  ldvén a követeket, szavazásra hivandja föl a népet a birodalmi taná..
10  aki az Urnak nevét segitségül hivandja, megtartatik. 11  ához birósági tanu csak akkor hivandó meg, ha a terhelt kifejezetten ..

   Menü

Ugrás a   találatra;