Összesen  24434  szövegben  1616  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "hiu"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  n ne kapdozzunk; ne örüllyünk hiúságos43on a' Doktor névnek; és az..
2  .par>Hézak Hézag, üreg.Hi, Hiú Üres43s.H..
3  s43zeles tekínteteit, 's-igen hiúságos indúlatait. De el-is-hittem ..
4   meg-maradhatna.Ócsának (ama' hiúz-s43zemmel kerengö4 s43zolgának) ..
5  ..Nérczeit 4 Medve, Farkas, Hiuz benne teczczésére nyugodott,..
6   minden nyughatatlans43ágok', hiú reménys43égek' 's oktalan félelm..
7  .. 77 Eltolja Cleliád az ő hiú nagyságát,/ S karjaidon indúl ke..
8  s43zollyac) Kere4s43tyenecnec hiuattatunc. ,,Igy vagyon ez..
9  yalak. De tudgyátok-meg, hogy hiú minden igyekezetetek, bátor mit ve..
10  érzékenységinknek az illyetén hiú kedvezésekkel hízelkedgyék? Ha s..
11  l; - a' hus43zonhatodikban a' Hiúzról; - a' hus43zonhetedikben..
12  a' Földet kerü4li, fölegek és hiúságok utánn ne kapkodgyon. A' Trag..
13  t von, mint a' 43zépen hangzó hiúságok, és a' sükeres dolgok nélk..
14  s43zívü4 Kritikus megfeddi a' hiú verseket, ros43s43zallya a' kemény..
15  agy vis43zketeg Elméjének, és hiú Betsü4let' Szeretetének áldozzon..
16  vül, a' kik nem tudom mitsoda hiuságos félelemtöl vezettetvén, ki ..
17  k az alattam hömpölygő víznek hiú dörgése rázza a' fülnek dobját..
18  tskét, Vad-dis43znót, Medvét, Hiúzt, Farkas43t, Rókát, Nyúlat 's a..
19  ves gyermek szívednek! Így a' hiúság' tőrei Meg soha nem ejthe..
20   mind ezt nem érezed, S talán hiú hangnak veszed, - Élelmed a n..
21   álom, akár nem. Legyen ámbár hiú álom, Most - valónál többe..
22  s hánytatom magamat, mert az, hiúság! de nem is alázom ám, mert az..
23  sé az embert és sohasem viszi hiúságra. Miért? azt az okát ..
24  ltözve lenni, disztelenség és hiúság. De a' nem jól van mondva.25  gy ezután sem fognak illyetén hiú almodozások háborgatni. Azomban h..
26  k bölcsességére élnének, csak hiúságunknak vagy kivánságainknak el..
27  a' nagy Világ' tolyongásában, hiú lármájában a' nyugalmat kerestem..
28  en az ellenkezö4 vélekedésnek hiúságáról meg nem gyö4zö4dnünk, ..
29  kinek adni. Bár kimennének a' hiú módibúl a' Deák és Franczia Kü..
30  s Franczia Külírások is. Nagy hiúság mind eddig, hogy ha maga a' Lev..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;