Összesen  24434  szövegben  240  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "hijj"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  sem, és értésére adjam, melly hijjánosnak tartom én az én örömöm..
2  nek. A' hol egy vagy két Töke hijja es43ik a' Szölönek, a' hijjai fe..
3   hijja es43ik a' Szölönek, a' hijjai felöl némelly Vermetskéket ás..
4  skén által oda húzzák, a' hol hijja vagyon a' Sornak, és a' Veremnek ..
5  m forditás43omban, hogy s43ok hijja vagyon annak a' tüznek, mely a' f..
6  farkas elé talállya a' rókát. Hijja, emez s43zereti, gúngollya [!] mi..
7   neki belé; his43zen mind úgy hijják azt, ha bohó nem vagy. 8  r executiáltathatik -- Ts43ak hijjába, nints job' dolog, mintha az em..
9  : Ha el - vés43z bögés43s43el hijja, 's keresgeti. Félénk, nint..
10  ön vagyon a' Szö4llö4je, hogy hijjában ne dolgoztas43s43a, jobb minde..
11  s azzal együtt azt-is, mennyi hijjával légyen még, e' Tudománynak ..
12   De én az ö jövendölését mint hijjában való hizelkedését tsak neve..
13  ámfiain élödtem, de az idömet hijjában nem töltöttem. Mert hogy a' ..
14  nd izetlen, azért-is azt mint hijjában valót, el-hajtottam. Hát az ..
15   's ezt Szultán Szerü Káfénak hijja Cáfé a la Sultane..
16   nagyobb hitelben mint én. De hijjában mert a vakbuzgóság tsak ujj ..
17  atott, Monárcha, ha kegyelmed hijjával vagyon, tsüggedez a' Királyi..
18  ara kenyere, Ki itt dolgozik, hijjába nem törik a' Tenyere Azon..
19  n hizelkedés-nélkül irom; nem hijjában tetted Tungon fáradtsá..
20  llom kedves Barátom, hogy nem hijjában hever a' te 21  ek lett meg-ölö4 mas43zlagja. Hijjába ijjes43zti magát a' kezekkel,<..
22  yan a' dolognak 's értelemnek hijját ítéletem s43zerént, nem ejtet..
23   kevés pénzre s43zert tégyen. Hijjában esett elö4tte térdre a' s43z..
24   az idö4' haj-pora, Már s43ok hijjával van a' malom' fog-s43ora;..
25   egyik s43em marad jus43sának hijjával, Ki-ki e' kettö4nek úgy..
26   elö4bb meg-kérdezzétek, hogy hijják? És-ha ..
27  s tárgya lehess43en. Óh melly hijjábavaló a' kórmányos' bö4ltsess..
28  ' s43zenteket s43egétségül ne hijjuk; hogy alami'znák, 's más jó ts..
29  t; a' hatvanosnak pedig a' mi hijja vólt, ki pótoltatott. E' meg lé..
30  Fél márjás tsak eggy kis pénz hijja. His43z, én meg-fizetek embe..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;