Összesen  24434  szövegben  6240  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "hia1ny"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ivel tö0ltitek az idö0t? hiányzik a 244, 245. oldal ..
2  ..lánt, [X] (X. -XXXI. old. hiányzik) [XXXI..
3  ..pas43ztalták, és 498 hiányzik két oldal!! 4  ..Leveledben. 250 hiányzik a 250 és 251-es oldal5  s43zegény, s43ors43om tes43zi hiányos43sá Elö4tte s43zeméllye..
6  nak készítve. 11. - 22.-old hiány 23 7  eszelyek megtölteni felejtett hiányaiból vásárlott vala meg, és a..
8   Ezekből jól elláthatná a még hiányzókkal teins komám uram magát. ..
9  bben oltogatod. Egy-két kötet hiányzik már csak, kedves Hankám, mir..
10  ny tél, úti köntös és költség hiánya s több efféle. - Hagyd el Hank..
11  tü4' kipotolásának is jele a' hiányjel, melly nélkü4l az a, v..
12  zö4t elhaggyuk az írásban, a' hiányjellel ki kell azt pótolnunk: 13  d, Bátran megvívtam a' jelen' hiányait, Magas bért sejtve keble..
14  emondással tűrd a' lét' annyi hiányit És üres erszénykét nye..
15   halada, hogy csak a vallomás hiányzék még boldogságunkból. Nekem..
16  apható; ezen esetben a széksó hiányát némiképen így pótolhatod: ..
17   Ki tagadná, hogy ezen kettős hiány a költemény vége felé mélyen..
18  zólania; különben hasonlítása hiányos leend. Azt sem 19   véső vagy ecset segedelmével hiányosság nélkül előnkbe állít; ..
20  szeretetnek még sincsen semmi hiánya. A nő mindent megtesz választa..
21   eleintén a' törvénynek ebéli hiányos létével csendesitik el lelkii..
22  nem tud. 'S erre a' törvények hiányossága vezet, mellyeknek az ember..
23   principiumbul folynak, 's a' hiányos törvények származéki; melly..
24  ' jót gátolja; vagy valamelly hiánynak, melly miatt jó következése..
25  es hija minden Hitelnek. Ezen hiányt látom minden physikai természe..
26  öldünk ellenben jobb, és ezen hiányt helyre üti' - Kereskedési fekv..
27  i kötelességit józanul, ki a' hiányt, a' csorbát látja de azon egys..
28  ogy némely hátramaradásink 's hiányos rendelkezésink titka olly nagy..
29  's önmagunktul függ: akkor a' hiányok 's homályok eltagadása 's rej..
30  litásim nagyitva adnák is elő hiányink 's hátramaradásinkat, annal ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;