Összesen  24434  szövegben  5771  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "hia1ba"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ichristusnak is elmondják, de hiába, mert a bizony nem gondol vélek...
2  el; 's pénzed' ki ne ves43sed hiába, Elj az ajándékkal, mellye..
3  togatták. De igen okos és nem hiábanvaló elmével bírt, nehezen is ..
4  felesége egynéhány fiakat, de hiábanvalókat szült, sem magához, se..
5  vén, hogy az Isten malasztját hiába ne vegyétek. - Ime most vagyon a..
6  d kettö4nek elsö4 ts43apás43a hiába es43ett; az penig ts43ak nem ts43..
7  örök áldozó szolgája szavára/ Hiába száll alá mennyből az oltárra..
8  edbe'.../ Bágyadt sziszegésed hiában vádola:/ Fölfedett szemérmed ..
9  az én fiúi alázatos Kérés43em hiában nem lés43zen, söt nem s43okár..
10  , de tsak s43ohajtások között hiába reméllett s43zerentséd apolgas4..
11  ../par> 0116 66.,,Mind hiába mesterkedel Elö4ttem el-tit..
12   óche! ki-mult; s43zóllni hiába tanúlt. Még hogy elébb á..
13  r annak mes43tere vagyok. Nem hiába társ43alkodtam én annyit Fejér..
14  ot a' leg kissebb változtatás hiába valókká és foganatlanokká ten..
15  zükségképpen tirannizáló vagy hiába való lenne.El végre..
16  ' társaságbéli kötés tsak egy hiábavaló szinlett szerzemény ne legy..
17  zor: hogy annak birtokába nem hiábavaló tzeremónia, de munka és mu..
18  ná, ügyekezete veszedelmes és hiába való vólna. A nép nem hágy ro..
19   nem tanátsos, mivel a' munka hiába volna. Egynémelly nép már kezd..
20  drodért senki meg nem szeret, Hiába pompázol: az ifju rád nevet.21  ke el veszte, Attya jószágait hiába szerezte. Ha nints pénz, le..
22  aradgyon. A mennyet és földet hiába mutatod, Nem láttya, rád k..
23  lnyél, Elgázol a hatalmas. De hiában! mert más mód nincs, Hord..
24  lt! És én orvos utánn jaj be! hiába futok. Mit mondjak? ha nekem..
25  bb erejét 's nevétis Ves43zti hiába. És te kis tollam! mit akar..
26  ilágosann s43zóllj Kérettetel hiába; Mert azt világosabban..
27  em. - Édes leányom, azt nekem hiába mondod, látom én, hogy te szón..
28  ni könyveikben a' s43zámtalan hiábavaló és sükeretlen hypothesisek..
29  3z Hazafiak az illyenek, mert hiába fizettetik magokat a' Hazától: ..
30  emétből felemeljük - azokat a hiábavaló nevezeteket nemzetünk gyala..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;