Összesen  24434  szövegben  957  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "hi1j"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  dig háza Padlásán, 's töredék híjján el rejti vagyonját. Kérl..
2  3erves halált, hogy vágja le, híja, Itt kikbö4l lelket ki nem u..
3   az ifjúságbeli promotio. Nem híjában, hogy nem tudom, elfelejtettem..
4   Ángliát meg-látván, és s43ok híjába-valós43ágo..., kevés has43zn..
5  ágokkal pótolhatom néhol ezen híjánoss43ágot; mivel a két hazabél..
6  eddel, és tudjad, hogy minden híjával vagy. 7  gygy-általjábann minden könyv híjjával, s azon okra nézve, minden t..
8  pünknek, Így sem lészen semmi híjja örömünknek.Adjáto..
9   aratásbann való fáradozás-is híjába való ne légyen. ..
10  has43ználatos gond-viselés43t híjába-valóvá tegyék.,,..
11   következik.De azt még mos43t híjjába kérdenö4k, mit végeztek és..
12  om emberekbe. Spanyolok kevés híjjával ezeren jutottak fogs43ágra. ..
13  el-vis43zik. Ez, tis43ztre ha híjja nép, És a' büs43zke teher..
14   s43zívét mindenre rá vették. Híjjában s43irt a' Nép 's kiáltott a..
15   éppenn hogy fü4s43zers43zám' híjjával vólt. Így s43zaporodtakmeg ..
16  ..határára, 403 mellyen a' híjjába - valós43ágnak Hérói kétt..
17  er-os43ztóra talála, A' kinél híjjába nintsen a' kard nála, Ot..
18   e' világnak, és ennek minden híjába-valóságinak. "Es Arany-s43zá..
19  en, Annak pedig tsak egy pénz híjja se légyen. Az Ispány Uramn..
20  Bü4ntetés rendelve, de nem-is híjába; Furiák öltözve verengz..
21  izen-kilentz, a' más43ik egy' híján hús43z.Nehéz az ag..
22  aknak gyertyát.Ne bántsnak híják a' mísét.A' lovat-..
23  tt a' henyéket egy tsoporbann híja, Tolódik Hertzeggel 's Gróf..
24  ik.FEGYVERNEKI. : 'S kinek híjják?FANTSALI.25  y termés43zeti gyengeségibö4l híjános tselekedetit, változó (most ..
26  y Nyelvünk még s43ok s43zónak híjjával vagyon, `s különössége (m..
27  lelemben való tartóztatásának híja. Dühösködö4 haragosnak ne tart..
28  lyen golyóbis43okat sréteknek híjják a' pattantyus43ok. A' srétes k..
29   nehézs43égü4 golyóbis, azért híjják Golyóbis tö4tésnek.30  ene.Péter. Nem bánom, nem, híjjúk ki s43zemtö4l s43zembe kérdez..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;