Összesen  24434  szövegben  24273  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "hi1"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  bánkodik egyedül/A' léleknek, híd-el, illyen az ins43ége/Mélly vis4..
2  us Ptolom6us43tól Alexandriai híres43s Filos43ofus43tól s43zármazot..
3  ' Pekri Lőrinc felől a volt a hír, hogy mindenféle religiót megpró..
4  anám. Reménylem 1 hozzád való hív szívességemet önként általlát..
5  zö0tt nyavalyánkat.ÁGIS. : Hív Ágézilaus menjü0nk tartózkodva,..
6  szolni népeinkhez? Hogy lehet hírtelen férkezni szivekhez? 7  ádat ezek fel- lázasztják, 'S hív Királyságodat, széllyel útálta..
8  Királyságom el-múlt? Ah kínos hívatal! ------ gyö0trelmes méltósá..
9  ttak égyik rés43zen lopva. A' híg Egek s43zéllyel s43zikrákkal ropo..
10  gjeket. Paras43ztos gyomrokba hívesítö4-italt Vehettek; mit to..
11  ..nyesség. 0016 Fel-kél a' hír e'kor' s43ebes s43zárnyaira, ..
12  atozna, 'S s43zeméyének a'nyi hív s43zívvel áldozna; A' meg-s4..
13  olgabíráknak, hogy az utakat, hídakat és gátakat főképen a Tiszah..
14  atomat néki jelentsétek, Örök hívségemet lábához tegyétek S ..
15  k azoknak kellenek, a' kiknek Hívataljok, és s43zolgálatjok hozza m..
16  ségem s43zerint igyekeztem a' hívséges Forditónak köteles43ségét..
17  ézeit el-ves43zté. A' vólt a' híre, hogy Printz S-- a'ki maga-is a' H..
18  ..l> 40 Ne törödjél hívséges Társ43am! Menny-el a' hová ..
19   az én kes43erüségemben olly' hívséges43en, mint R - - Uram. Ö vele..
20  jem' Lovas Legénye, és ezt a' hírt hozá, hogy az ö Ura, harmad napp..
21  3zs43za jöhes43sen, és ezt a' hírt, 's az én Férjemtö4l való egy ..
22  ban vonnám-meg magamat. Az én hívséges kísérö4mnek Tanátsára bi..
23  vének elötte a' Gubernátorhoz hívattatám. 18..
24  43ztom-el; de mennyen Is43ten hírével, és légyen s43zerentsés43eb..
25  lhatnánk; és én magamat az én hívséges Steeleyomnak kar..
26  i lehetett Évának almája? Ama híres gyümölcs, természet csudája,<..
27  a fiára: 'S meg fáradt férjén hív feleség segít. Így legyek e..
28  öznöm? 'S A' Mes43és Vitézek' hírét meg-elöznöm? Ha vétkemé..
29  edet, De inkább s43zeretem jó Híred 's Nevedet, Mint benned tzé..
30  lelmet vés43znek, Eddig Urnak hívtak, majd Királynak tés43znek.

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;