Összesen  24434  szövegben  1215  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "hej"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  mlegeti benne a kurucvilágot. Hej ember, ember, beh keveset gondol a f..
2  te Uradnak Is43tenednek nevét hejában ne vegyed, mert nem hadgya bü0..
3  nak nyomdokin?Granville. : Hejában titkolod, tekinteted titkos fá..
4  g-erkölcs43es43s43ebb, Táncz, hejje-hujálás mindennél kedves43s43eb..
5  hely, 's a' t. helyett sejem, hej, vagy selem, hel,6  llóbéli táplálás által ezt a' hejános43ságot helyre-hozzák. Az Ifju..
7  a; és szemeit úgy-annyira egy hejre függesztette: hogy a' ki-s-bé-ja..
8  zemei élösök, mind itélettyei hejösök. A'-mi penig ezt az ajándéko..
9  k lúd dis43znót gyö4z.A' ház' hejára hágott lúdat többen tsudálly..
10  ákat igy s43zokták irni. Par. Hej Ac34ták irás43a, ilyen adta irás4..
11  ég meg kezd indúlni, küls43ö4 hejjokat le s43zokták hántani, 's úgy..
12  meg-jelenhetnek igen kevés a' hejjános43ságok. A' mennyiben értésu..
13   öntik azt, hogy a' külso [!] hejja le-dörsöltes43sék, a' babja ped..
14  alamint tsak tud, hát lát egy hejjet, hogy egy nehány emberek járnak..
15  ivánás43a el ves43ze, magának hejjét nem találá, és magát igen ne..
16  -mártott kevély borostyán-ág! Hej, Nagy Sándor! kinek mérges fegyver..
17  esünk idejénn e' Tsata tsúnya hejénn. Bús Nevelö4k! rajtúnk, ..
18  .r> RÓZSI, és TUSKÓ.RÓZSI. Hej! s43egítség! s43gítség! tolvajok..
19   tagadgya.E' dolog a' Királyt hej meg-rettentette, Kivált a' mik..
20   nedves tis43ztátalan otsmány hejjeken laknak.d.)21  ononiában, Paduában, tanított Hejdelbergában, Bas43ileában: m. h. 15..
22  Vetterauból való a' XVII. Sz. Hejdelbergben Juris Profes43s43or. Más ..
23  i>BACHOV. (Rein.) Tudós Ictus Hejdelbergában 1613. A' Tseh Ors43zági..
24  Heilbronba, 1622. onnan ismét Hejdelbergába ment; hol minthogy az Uni..
25  olica Religióra állott: végre Hejdelbergában ismét Profes43s43ors43a..
26  ott. Midö4n 1635. a' Svecusok Hejdelbergát meg-vették; beteg ágyáb..
27   s43ok háborút nem állhatván, Hejdelbergába ment, hol az Elector nagy..
28  atta ö4tet. Írt egy munkát az Hejdelbergai Catechismusra.<..
29  in, néki minden es43ztendőben hejános43ság nélkűl termett mezeigyu..
30  lhessék egy koldus' táskában! Hej! s43zemmel és43z nélkü4l kezdtél..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;