Összesen  24434  szövegben  275  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "he1jj"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  e, és a' Fáknak benne s43emmi héjjok nintsen, két Fa-Oskolának 2  i. a' hatúlsó [!] rés43zén a' Héjja meg-ne-sérüllyön, a' két Óld..
3  eg-faragott rés43ze belöl, a' Héjjas rés43ze pedig kivül es43sen; m..
4  ázás43sal, hogy az Oltó-Ágnak Héjja a' Tökének Héjjával egyaránt..
5  z Oltó-Ágnak Héjja a' Tökének Héjjával egyaránt légyen, az Óltó-..
6  ü Pais formára ki- kerekitett Héjjával együtt, mint-egy egy Létz-s..
7  tani való Ágnak, vagy Tökének Héjjára reá-húzzák. A' Tökéröl a..
8  akar az ember, s43zinte annyi Héjjat kell-le-vonni, mint a' mennyit a..
9  ó Ágról ki-vágott, hogy az Ág héjja mindenütt bé-foglalja a' Töké..
10  nak óltani, nem-mettzik ki a' Héjját, hanem az Oltó Ág kimettzett ..
11  , hanem az Oltó Ág kimettzett Héjjának s43zéles43sége s43zerént12  ül, és onnan hos43zs43zára a' héjján egyenesen fel-has43itják egy v..
13  ára. Azután a' fel-has43itott Héjjnak mind két óldalát el-vágják..
14  skának Pais formára ki-vágott Héjját reá-borittyák, de úgy hogy e..
15  ire túl-felöl hárántékosan a' Héjja erányába fel-mettzik, hogy az a..
16  -vigyázni, hogy mind a' kettö Héjjának s43zéle egymás43t érje, é..
17  r> 193 hasadékjába, hogy a' Héjja minden-felöl bé-lepje, annakuta..
18   - vés43zen, Meg - has43itván héjjakot. Azokot már nem ts43ak r..
19  ki - ves43znek. A' zöld fának héjja mihelyt sárgulni kezd. Otta..
20  nts43elkedésétöl. 'S tojásnak héjjából ki-hörpentésétöl. N..
21   pelyhe vias43zkot, 'S a' fák héjjaiból ki-s43zivárgott enyveket el..
22  Forgattya gondgyait de nem-is héjjába.TIZENKILENCZ..
23   Ha látom, hogy azok fáradnak héjjába, El-kérem az ijjat magam..
24  almas ára tegze' s43eregének, Héjjába kezei egygyet s43em lövének,..
25  3zlány, mérges hevülés43s43el. Héjja-is a' cs43irkét jobban nem melly..
26  s43ziveknek, Örökre húntatván héjját rút s43zemeknek. ..
27  zeknek a' görögös Zs43idóknak héjjányos43ságok es43ett, hogy az ö ..
28  , ha elöre a' ganéjnak kemény héjját némelly pos43znával által to..
29  ra emelt; már másokon fellyül- héjjazhats43z? ki tudja mi lehetett vó..
30   és azt ekképpen el-olvas43ta: Héjja, a' Karjeliek' Fejedelem-as43zs43..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;