Összesen  24434  szövegben  961  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "he1j"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  kü0l az Ur, a' ki az ö0 nevét héjában ves43zi.M. az harm..
2  e, és a' Fáknak benne s43emmi héjjok nintsen, két Fa-Oskolának 3  i. a' hatúlsó [!] rés43zén a' Héjja meg-ne-sérüllyön, a' két Óld..
4  eg-faragott rés43ze belöl, a' Héjjas rés43ze pedig kivül es43sen; m..
5  ázás43sal, hogy az Oltó-Ágnak Héjja a' Tökének Héjjával egyaránt..
6  z Oltó-Ágnak Héjja a' Tökének Héjjával egyaránt légyen, az Óltó-..
7  ü Pais formára ki- kerekitett Héjjával együtt, mint-egy egy Létz-s..
8  tani való Ágnak, vagy Tökének Héjjára reá-húzzák. A' Tökéröl a..
9  akar az ember, s43zinte annyi Héjjat kell-le-vonni, mint a' mennyit a..
10  ó Ágról ki-vágott, hogy az Ág héjja mindenütt bé-foglalja a' Töké..
11  nak óltani, nem-mettzik ki a' Héjját, hanem az Oltó Ág kimettzett ..
12  , hanem az Oltó Ág kimettzett Héjjának s43zéles43sége s43zerént13  ül, és onnan hos43zs43zára a' héjján egyenesen fel-has43itják egy v..
14  ára. Azután a' fel-has43itott Héjjnak mind két óldalát el-vágják..
15  skának Pais formára ki-vágott Héjját reá-borittyák, de úgy hogy e..
16  ire túl-felöl hárántékosan a' Héjja erányába fel-mettzik, hogy az a..
17  -vigyázni, hogy mind a' kettö Héjjának s43zéle egymás43t érje, é..
18  r> 193 hasadékjába, hogy a' Héjja minden-felöl bé-lepje, annakuta..
19  lenni és maradni. Az ollyatén héjába való igyekezetek által pedig,..
20  böl egy darabot el-vágnak, a' héját arról le-huzzák, és fejtik ap..
21  nem az az oka, hogy talám fen héjazo elmém régen bé vett modgyakat..
22  aknak s43emminémü s43zükséges héjános43ságok ne légyen; példának..
23   magára, hogy ö s43zives43ség héjával vólna. Föképpen minden Hada..
24  n leveleiknek és ves43zs43zei héjának, mellyek rágatattván, elös4..
25  harmad nap meg-is43zs43za, az héjának 81..
26  lanak, ez zöld bodza s43záras héja porának fel-köttetés43e által...
27  l-os43zlattatik a' közép zöld héjának reá köttetés43e által. 3) ..
28  ömbölyü verhenyeges; A' magva héja vagy tartója görtsös. Terem Erd..
29  vizben, mellyben ez gyökérnek héja fözettetett.268.30  ének eleje köröskörül, ollyan héjános mint ha meg-rágattatott vóln..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;