Összesen  24434  szövegben  12559  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "he1"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  zet, és formált; mellyeken az hét Planéták forognának, úgy-mint a..
2  kü0l az Ur, a' ki az ö0 nevét héjában ves43zi.M. az harm..
3  t vagyon a' más43odik Táblán? Hét.Mire tanittanak minket?..
4  ..ate 93 Az hét fö bünökröl...
5  rra, az holott már valami egy héttel eljött volt a jezsuiták kiűze..
6  madván a' fekete fegyveresre, hét vagy nyóltz s43ebekkel sértették..
7  3ztai 'Sidók, mikor a' Mannát hét-köz napra akarták tartani, mindgy..
8  ll-lekas43zálni. Azután pedig Hévségbe nem-kell körülötte dólgoz..
9  e, és a' Fáknak benne s43emmi héjjok nintsen, két Fa-Oskolának 10  i. a' hatúlsó [!] rés43zén a' Héjja meg-ne-sérüllyön, a' két Óld..
11  eg-faragott rés43ze belöl, a' Héjjas rés43ze pedig kivül es43sen; m..
12  ázás43sal, hogy az Oltó-Ágnak Héjja a' Tökének Héjjával egyaránt..
13  z Oltó-Ágnak Héjja a' Tökének Héjjával egyaránt légyen, az Óltó-..
14  ü Pais formára ki- kerekitett Héjjával együtt, mint-egy egy Létz-s..
15  tani való Ágnak, vagy Tökének Héjjára reá-húzzák. A' Tökéröl a..
16  akar az ember, s43zinte annyi Héjjat kell-le-vonni, mint a' mennyit a..
17  ó Ágról ki-vágott, hogy az Ág héjja mindenütt bé-foglalja a' Töké..
18  nak óltani, nem-mettzik ki a' Héjját, hanem az Oltó Ág kimettzett ..
19  , hanem az Oltó Ág kimettzett Héjjának s43zéles43sége s43zerént20  ül, és onnan hos43zs43zára a' héjján egyenesen fel-has43itják egy v..
21  ára. Azután a' fel-has43itott Héjjnak mind két óldalát el-vágják..
22  skának Pais formára ki-vágott Héjját reá-borittyák, de úgy hogy e..
23  ire túl-felöl hárántékosan a' Héjja erányába fel-mettzik, hogy az a..
24  -vigyázni, hogy mind a' kettö Héjjának s43zéle egymás43t érje, é..
25  r> 193 hasadékjába, hogy a' Héjja minden-felöl bé-lepje, annakuta..
26  nynyire s43zü4nik az elsö4 Bú hévség, sebesen majd meg eres43zi s43z..
27  r meg is ütött az Isten-nyila hét embereket: Mester uttzán kettőt; ..
28  hogy elég tanú nem lévén, egy hét mulva el bocsáttatott...
29  sa s43zerént, a' 20. vagy 22. hétig, ellös43sen, vagyis has43as43s43..
30  lenni és maradni. Az ollyatén héjába való igyekezetek által pedig,..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;