Összesen  24434  szövegben  1902  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "hatvan"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  hez valo buzgóságát: a' melly hatvan Templommal, mint annyi bás43tyá..
2  ly siralmas állapotomat, hogy hatvan esztendőnél nagyobb idejű szeg..
3  rd hajtással ki kisirte vólna Hatvan uttzán, ment el die 17a..
4  P[aksi] István, T[iszteletes] hatvani István, T[iszteletes] Varjas Ja..
5  rságokb[an] Szathmári István, Hatvani István, Varjas János, Sinai Mi..
6  án; Fő Fiscusból T[ekintetes] Hatvani Mihály Uraimékat. Helyekben cs..
7  aszt sereg. 29-a [272] April. Hatvan Uttzáb[an], a' Thúri)Öreg Báb..
8  nak, úgy hogy M. D. CRANTZ Ur hatvanöt felét magyaráz az ö könyve..
9  z: nyóltz Draknát (egy Drakma hatvan bors vagy árpa nehézségü) vé..
10  ö közép rendü távul lételében hatvan annyira vagyon a' föld s43zinét..
11  eddig-is látni való már, hogy hatvan annyira, a' mennyire a' földre n..
12  tya a' mit hajt; 's ha a hold hatvans43zor közelebb járna a' földho..
13  kivántatik. Annak az ott fönt hatvans43zor mes43zeb lételü erönek a..
14  az egy földi fentö négyezete, hatvan fentö négyezetéhez, úgy mond ..
15  t, melly nyóltzvan esztendöt, hatvant, hetvent ki nyújthat nyóltz sz..
16  elfelejtettem micsoda nemzet, hatvan esztendős koráig semmiféle tis..
17  k, életének, a' mint iránzom, hatvan ötödik es43ztendejében, súlly..
18  ..or, ed 32 Hatvani István (Péterfia u.), 1780. de..
19  ef uramékat: mert hogy ezekbe Hatvani Pál fiamtól fügjön semmikép..
20  a gyermekeim között legkisebb Hatvani István, neveletlen lévén, igy..
21   adják esztendőnként leányom, Hatvani Mária Paxi Andrásné kezébe, ..
22  nylem, testvér öcsém, senator Hatvani Mihály uram is meg fog arról e..
23   nem lészen, ellenben pedig a Hatvani Mihály öcsém uram gyermekei k..
24  t az Ur Isten óltalmazza) igy Hatvani Mária leányomra s maradékira ..
25  parlagos szőlőt odahagytuk. A Hatvani utcai két nyilas kerti szőlő ..
26  z Is43ten botsás43s43a-meg! - Hatvan nagy s43zilva egy fél-krajtzáro..
27  kéntelenittetnek. - Soks43zor hatvan s43zilva kivántatik tsak egy for..
28   hogy ez a' gyümö4lts tsak a' hatvan es43ztendö4s vén fákon terem k..
29  .. 36 Czeczei János ( Hatvan u.), 1787. február 13.30  785.),, Mi alább megirt Hatvan utcában ordinarius testamentariu..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;