Összesen  24434  szövegben  1913  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "hany"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  .re 16 jutunk, hogy azonnal hanyatlani kezdünk? Minden igy van e' v..
2  vében "Bal vállára rendes43en hanyatlatt fejérült nyaka. Tis43zta s4..
3   bátorsága. A' ravas43zság az hanyatló eröt s43oks43zor helyre hozza..
4   Epe bövségét a' gyomorból ki- hanyatja a' Leveleknek leve...
5  yék, a' mennyi tsak belé fér, hanytató Orvos43sággal-is éljen elsö..
6  okat párolja 's mos43s43a. 2) Hanyást meg-s43zünteti ha füvi..
7  oddal; ves43zedelemre kellene hanyatlanod azon s43zempillantásban, me..
8   ugy van de romlik azonba, és hanyatlik rothadása felé. Él benne ol..
9   fel-domborodik, 's dél tájra hanyatlik A' föld, 's a' tsergö p..
10  róságot; 's mikoron a' földre hanyatlik, Menvén fagyba s43zorúl..
11  Alkonyodás Es43tveledés, nap' hanyatlás43a.Alus43ze..
12  k Távól-létében nem láts43zik hanyattlaui [!] s43emmit.13  ü4 levegö4, 's terhes záporra hanyattlik. A' ki s43elyem-bogarakk..
14  i.Kinn, 's ott-honn nap- hanyattlás43ig gyors dolgait ü4zvén15  3zememnek! Minden vigas43sága hanyatlott kedvemnek!Égö o..
16  ge> 123 Lajos. : Mikor Le hanyatlik a' ragyogo nap a' hegyek tetej..
17  án oldalán feküvö4t lepedöben hanyat fordítottuk. Így utólsó s43ze..
18  , egés43zs43égének s erejének hanyatló vólta miatt, azon tis43ztvise..
19  kút falainak vállát s lábait, hanyat a víz s43zínén mint-egy feks43..
20  zt, hogy ezen tsillagomnak le- hanyatlását tulajdon magamnak kell ege..
21  les43zti. E'-felett kedvét ne hanyatlanítsa, midö4n magának késér..
22  lok, majd borzas43ok, majd le- hanyatlottak, agyékok baltája jóbbár..
23  Katonához nem-illö4 félelemre hanyatlott. Soha nem hihette vólna maga..
24  ldott) talpra állíthas43s43ad hanyatló s43zemérmemet, és le-tapodtt..
25  zeket mondotta: Hát mí ketten Hanyadán vagyunk, édes Etelkám? Fáj ..
26  ény s43zívét - Támogas43sátok hanyatló s43zemérmemet. - Is43tenem! a..
27  43s43en-is mintegy rothadásra hanyatló: mellyre nézve a' forróbb é..
28   s43zembe állanak; és magokat hanyott a' fóldre vetvén, mikor a' bik..
29  on kivü4l meg-s43zorittatnak, hanyott fordúlva lábaikkal és éles m..
30   sík Tengerre. Valylyon ugyan hanyadán vólt a' mi' Robinzonunk, mido..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;