Összesen  24434  szövegben  82848  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "hal"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  gek:/De nem képzem hogy én fö halandó légyek./Szünnyél hát Barát..
2  atható, és kénesö0s fö0ld meg- haladgya az ü0veggé válható fö0ldet..
3   az Irás, mert s43oha így nem halgatta-meg Is43ten az embert. Egygyezz..
4   napnak, melly Kris43tus43nak halálakor tö0rtént, a' termés43zetne..
5   méltóságát Meg- szokván; nem hallja az Ég' igazságát. Örö0k..
6  katt,ÁGÉZILAUS, Zö0rgés43t hall. : Kits43oda érkézik? tala..
7  --- veszélyes uraság! Ámfares halgas-meg; kes43ervembe mondok Né..
8  Lárma, nyargalódzás, puskázás hallatott, A' ki itt lehetett, kedv..
9  szt'nak érzés43eknek. Tsendes halgatás lés43z a' Játék- piatzon,10  3ohajt magános43on. Ezt végig halgatván, egybe fel-zúdúlnak, '..
11  endes43en egy rendbe. Eneklés hallatik a' Játék-piatzon. Bes43z..
12  ok tsúfos üngetés, ögyvelgés, halgatás Forgott azok között; ki..
13  k, Közöttök lángoló tsillagok haladtak. A' nézés s43ok ezer-fel..
14  t. Étel után mindjárt mu'zika hallatik, Mellyel a' s43zív fel-ke..
15  tt; Hová s43ok lúd, 's rétze, halva telepedett.Itt a' nagy..
16  43engés43e, mes43zs43zére ki- hallott. Az evés itt múlván, Já..
17  el áldozna; A' meg-s43zikkadt halál, s43árgúlt ts43ontjaival F..
18   s43egedelmét. El- vis43zi az halál; s43írjába bé-dugja, 'S n..
19  nának, ö is el-hágy, mert meg- halunk. Ama két Görög nem s43zabott m..
20  nt reparáltassanak minden üdő halasztás nélkül, de főképen az Tis..
21  eskedvén, holott öts43édet a' haláltól meg - s43zabaditván minden f..
22  len; te pedig a' te irtóztató halgatás43oddal elegendö4képpen meg-m..
23  yanaks43zom!K. Kérlek, meg halhats43z - é?V.24   meg halhats43z - é?V. Meg halhatok.K. His..
25   Ezen kérdést tevé - fülemmel hallottam:Hogy van, hogy az ..
26  3ten' Gondvis43elésének az én halálomat így rendelni; melly nékem u..
27  yan nem váratlan, de a' melly halálnak neme engemet igen írtóztatna..
28   Fegyver által kell nékem meg- halnom, azért, hogy én a' Fegyvert, a'..
29  l ö az oka, az én erös43zakos halálomnak. Botsásd-meg néki, hogy Te..
30  ! és könyörögj, hogy mikor az halállal s43zembe s43zállok, s43zint' ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;