Összesen  24434  szövegben  37931  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "haj"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  n oda jut tollával/Hol s43zép Hajnal nyugs43zik aggott Titánnyával,/..
2  r el-kés43zitetted, Comus43ok hajlékát/Olykor örvendeztes43d ..
3  dél-felé kerü0l, és és43zakra hajol. Ezeket pedig a' Bö0lts ne..
4  ték.Likurgus, Kö0zö0ttü0nk hajdani fényével Fel-támad újon..
5  'S úgy érkezik os43ztán piros hajnalával. 000..
6  vas43ok; Úgy tü4ntek, hátakra hajigálván s43zarvok' Sok, fel-ug..
7  mes43elt régi Is43teneket, A' hajdani idö4t járja futás43ával,
8  tvólna, ha ezen peldájával a' hajdani erkölts43ökre hozhatta vólná..
9  y fö4 tanáts43os43ának térdet hajts43ak.K. Jo..
10  ..
Hányszor elö4zném meg hajnal mosolygását, A tiszta forr..
11  dig nintsen ollyan közönséges hajlandósága, mint más jól palléroz..
12  kivüll, hogy néha a' Steeley' hajdoni Mátkájának Nénnyét meg-lát..
13  földtöl bellyebb vonyattya a' hajót; az után pedig parantsolá Péte..
14  nak módgyát.7. Szent Péternek hajójában ülvén, tanittya vala Kris4..
15  is43tus a' s43eregeket. Ez a' hajó példázta a' közönséges keres4..
16  ..zzodtak, 142 kik ebböl a' hajóból ki-ugrott s43zökevény legén..
17  tnak; mert a' kik Szent Péter hajója ellen pártot ütöttek, kétsé..
18  pos43tol a' mélyre vitte az ö hajóját: mert mind ö, mind pedig az o..
19  3zakadoz vala: másik, hogy a' hajótskák igen meg-telvén a' halakkal..
20  3ztorok parantsolatinak fejet hajtani, és az Apos43toli törvények s..
21   hogy az Anyas43zentegyháznak hajója el-merüllyön: mert noha minden..
22   forog gyakorta az Apos43toli hajó; mindazáltal Kris43tus-is ben vag..
23  -is ben vagyon mindenkor azon hajóban, és mind addig ki-nem s43zál ..
24  eg, hanem az akaratot-is jóra hajtya: mint meg-jövendöltetett felöl..
25  te: Mert ugyan így tis43ztelt hajdan is édes ösöm. Míg kunyny..
26  Ott be esett halavány képpel, haja bontva, homálybann A' tavakat..
27  égyen elö0tted, és elmédet ne hajtsad a' bü0nre, és az ö0 Parantsol..
28  tás43od alá kéns43zeritené és hajlandová tenné. Végre mi s43zabadit..
29  lkül valo Szüznek Fia! még-is hajlandó vagyok e' vétekre: Egy es43zt..
30  ellen hánykodó habjain minden hajó, és vitorla nélkül: a' hó..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;