Összesen  24434  szövegben  114  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "fuvall"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  boldog Valaki? 'S felőlem mit fuvallt melyedre? - Halált vagy é..
2  iomokon. Jertek ki, óh nyájas fuvallatok, jertek, Kik az ambrózi..
3   bággyadttann ingatja Egy sír- fuvallta szél.Szörnyű Kö..
4  k győzelmére harsogó muzsikát fuvallanak meg a palotában, hol mindenf..
5  ..z 56 és fél nyár, meleg fuvallatai kedves illatokkal lebegének ..
6  g tüzelé.Az est hallgatott, a fuvallat ott megállt: tőlem ..
7  úi végdalom, S te gyönge szél fuvallatán Hullasd rám leveled,8  ett Lénihez! Itt mérges hevet fuvallva járt fel s alá szobájában, ..
9  g soha légi tetőken, Sem szél fuvallta völgyeken. Nem úgy fogsz..
10  ..zűl felé.'' 139 'S szél fuvall, zug a' magaas tölgy Mellyn..
11  égek' ezen kora nem kevesebbé fuvallta érzésre 's tettre élesztő l..
12  ltal, közös - és élénk életet fuvallhatnak, ebben találandnak olly ta..
13  s a' polgári elhunytba életet fuvallván, ujra meg ujra kiáltatja fel..
14  a; Illatterhes szellők lanyha fuvallatja Őket a nyoszolyán álo..
15  ..tDate> 40 Langy fuvallat jött, a fák fölélnek, ..
16  ektől, Mint a tavasznak langy fuvallatán.Köszöntelek, t..
17  ektől, Mint a tavasznak langy fuvallatán.Gyászos napokba..
18  ektől, Mint a tavasznak langy fuvallatán. 19   pára, S a lidércz, lágy szél fuvallatára Csába fénynyel leng ..
20  ah! az ifju képzelet, Ajka hő fuvallatával Messze üzvén a tele..
21  nedeztek: 's a' jéghideg szél fuvalltára naponként haló természet,..
22  zellő aztán jótevő hidegséget fuvallott homlokára; ott ..
23  ! Kit vidítson meddő éke? Egy fuvallás ... azzal vége! Váltja ..
24  at! Midőn zúg a vihar, melyet fuvalla szád, A tenger forr, üvö..
25  om S ejtő illattal jár a halk fuvallat: Perczek, mik jönnek, azt..
26  e messzirűl Lebegni füszeresb fuvallatot, Susogva szebb vidékek ..
27  n a pillanatban valami szellő fuvallatára fehér függöny csücske l..
28  telenül állkapcái s az ásítás- fuvallat köröskörül repül a termen ..
29  hassanak.Innen jönnek a hideg fuvallatok.S ezek úgy rezeg..
30  mondaná, hogy valamely isteni fuvallat illeti még most is a Múzsák ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;