Összesen  24434  szövegben  873  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "fu1r"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  terségei az Óltásnak, mint a' Fúrás, `s az Ágaknak abba való álta..
2  erekán véletlenül lyukatskát, fúr, 's rettenetes gyorsasággal oda hi..
3  az emlétett moddal azt bé nem fúrja, 's míg oda nem tojik. Az a' toj..
4  s43atok lenni, az illyen agya- fúrt feje Fántás43táknak. 5  eg két három töke darabkákot, Fúrj rajtok rendibe s43zámos lyukatska..
6  ún az homályos üregreMert meg- fúr tojományt, 's ki- repü4l, már la..
7   már ki-ásva, vagy nyársal ki- fúrva lévén, némellyek a' munkás43o..
8  ltott, 's végtére s43ok lelki fúrdalás- között bújdosóvá válva..
9  43t, a' daganatnak lika körül fúrás43t (trepanatio)10  vén némelly tsuda Elméjü agya- fúrt Embereket és talám némelly Barm..
11  helyébe; vagy fáradtságos43an fúrják- bé magokat a' még ki nem nyi..
12  itézek. Észmelö4dnének-föl a' fúrt velejü4k, és vönnék észre mag..
13  És ha nem ellenzed, kezdi ki- fúrni magát. Ám de ha még hóva..
14  s'd még lehet ö4ket, És ha ki- fúrja magát, ízibe tö4md-be likát.<..
15   (ama' nyughatatlan Kis-bíró) fúrdallya a' s43zívet? - Te a' Magyar ..
16  zü4hez lehetett has43onlítani fúrtt-faragott, még-is feneketlen hagy..
17  a' kólika rettenetes, tekerö, fúrdáló, és nyilaltató fájdalmakka..
18  egy vagy más a' Társaságba bé- fúrta vólna magát, tehát az elsö4 m..
19  k s43arló, kas43za, fejs43ze, fúró, kés, mindenféle vas, atzél, e..
20  Fogadósné, mint egy pokolbéli fúria, 's olly irtóztató ordításokk..
21  nd ki-rontanak is pokolból a' Fúriák: még se mehetnek [!] reá, hog..
22  k egy tzikkelye e' vólt: "Egy Fúria, melly a' hajdani Cordé23  t-fel, a' másik az as43ztagba fúrta magát, harmadik a' tsürben búj..
24   téged' s43zóllítlak átkozott Fúria, Hóval bö4völködö, jege..
25   éles lántsát. Egy fejs43zét, fúrókat, s43ok féle késeket, Á..
26  re mint a' felbos43s43zontott Fúria felugrék édes As43s43zonyannyok..
27  kefe, kalamáris, takaróját ki- fúrja. Belö4l, 's s43zerte kasmat..
28  rkasokra úgy rohannak mint a' Fúriák, 's az elö4-lábaikkal rugdoss..
29  kednek és os43ztán magokat ki- fúrják 's el-ves43znek.30  t, orraikat, és füleiket ki - fúrják, 's a' lyukakba tsigákat aggat..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;