Összesen  24434  szövegben  1371  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "fu1j"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ö4k tü4nés43ét. Pihegni kezd: fújja kebelét párája, Hol nyíl..
2  .P. : Azt mondod: az Isten fújt orrába magából élő Lelket, me..
3  s43en lengedezö4 s43zellö4nek fújdogalás43i ös43zve- egygyes43edve ..
4  oktor névnek; és azért fel-ne fújuk magunkat, s43e másokat meg-ne ut..
5  íg oda nem tojik. Az a' tojás fújja-fel a' levelet, 's abból terem a..
6  akkor nyilik, mikor a' s43zél fúj.290.PARLAGI..
7  ltsö0s s43zokását ditsö4ítvén fújdogaltam. Jö0vel s43egedelmeddel 8  gya flautáját, Mes43terséggel fújja kedves43s43ebb nótáját, E..
9  g kebelén: mint hójagokat fel fújja pofáját, <..
10  belemenni, csak forog, köhög, fújja az orrát, a bátyja pedig csak k..
11  séggel a'-mint fel-emeli. Fel- fújja pofáját, s43zellöjét s43em ny..
12  Hogy ki-jött, meg-kapják nagy fújtogatás43s43al.Cs43orda..
13  3zaki hideg Szelek mind által fújják, leg-kis43s43ebb ..
14   dohány port az orra lyukaiba fújni, és utollyára lehet azon erös ..
15  s43zaki és napkeleti s43zelek fújdogáltak, nem pedig a déljes43ti s..
16  anem tsak gö4zölög; de ha meg- fújják, tüze-is láts43zik, melly kü..
17  3ett, és s43emmi s43zél s43em fújt; egygy fertály óra alatt 7 indú..
18  kott? Nem fél fákba, akármint fújjon fergeteg hó- s43zél, Nem ..
19  t homlokának Setéttye; ezeket fújta ama' gyenge Nád-s43zál felé:20  ak alig várhatta, hogy azt ki- fújja; és Etelkát olly ves43zedelembe..
21  zalonna; egybe illetek. Eb-is fújja nótádat; kutya-is járja táncz..
22  nnak óldalait körös-körü4l bé- fújja igen sü4rü4 enyves mázzal, vag..
23   mert hogy a' Méh a' s43záján fújja vagy okádja-ki a' mézet, azt me..
24   a' ki végez nagy dolgokat Ne fújja-fel magát, 's nem hánnya azokat..
25  rántzos bö4rét mint tudja fel- fújja, Kérdi a' tartsától: vagy..
26  rés43znyi s43em vagy. Is43mét fújja magát minden erejébö4l Ú..
27  átor ereje fogy s' eped Addig fújja magát, hogy egys43zer meg-reped...
28   egy pórazon futni, egy követ fújni.Egy bordában s43zö4..
29  lya.Nem hólyag, hogy tsak fel fújják.Nem duda, hogy tsak..
30  újják.Nem duda, hogy tsak fel- fújják.A' kés s43em jó, ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;