Összesen  24434  szövegben  3241  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "fu1"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ö4k tü4nés43ét. Pihegni kezd: fújja kebelét párája, Hol nyíl..
2  llyekkel s43ok jámborokat fel- fúvalkodásra ingerlett, és rútúl me..
3  folyó forrást vágni. Midön a' fútó ellenséget kergeti, a' Poga..
4  .P. : Azt mondod: az Isten fújt orrába magából élő Lelket, me..
5   s43zível s43zenvedgyed De jó fúttában magad el-ne-higyed Hanem..
6  s43en lengedezö4 s43zellö4nek fújdogalás43i ös43zve- egygyes43edve ..
7  at, leg-elös43zör-is az ö fel- fúalkodott s43ziveknek kevélységét, ..
8  oktor névnek; és azért fel-ne fújuk magunkat, s43e másokat meg-ne ut..
9  terségei az Óltásnak, mint a' Fúrás, `s az Ágaknak abba való álta..
10  erekán véletlenül lyukatskát, fúr, 's rettenetes gyorsasággal oda hi..
11  mindenik ága, meg érzi, 's ki- fút a' prédára, vagy, ha valami s43za..
12  az emlétett moddal azt bé nem fúrja, 's míg oda nem tojik. Az a' toj..
13  íg oda nem tojik. Az a' tojás fújja-fel a' levelet, 's abból terem a..
14  a' s43zü0kölködés mes43zs43ze fút töled. Ott vagyon az - is i..
15  akkor nyilik, mikor a' s43zél fúj.290.PARLAGI..
16  ltsö0s s43zokását ditsö4ítvén fújdogaltam. Jö0vel s43egedelmeddel 17  lágot bir, két halandónak fel- fúvalkodot vágyodását, magába nem f..
18  k vóltak ez el rémült népnek, fúldokló fóhás43zkodásai: mely fél..
19  gya flautáját, Mes43terséggel fújja kedves43s43ebb nótáját, E..
20  ényeken ámúls43z: Hogy torkok fúló hangozatoknak ered. Római v..
21  ."Angyélika. : Ha, ha, ha, fúljak-meg ha törökül vagy pers43ák..
22  s43atok lenni, az illyen agya- fúrt feje Fántás43táknak. 23  súl, a' mikor ö4tet Ál sípját fúván madarás43z tö4rébe keritti,24  . A' vizet hídalván, las43súl fúvalma ts43ikorgó Eurusnak, 's r..
25  g kebelén: mint hójagokat fel fújja pofáját, <..
26  lma haboknak El ynyomván, meg fúlad: amaz két karjait hányja, ..
27  belemenni, csak forog, köhög, fújja az orrát, a bátyja pedig csak k..
28  eg két három töke darabkákot, Fúrj rajtok rendibe s43zámos lyukatska..
29  eredö s43ok-féle bogárnak Gaz fúlánkjaival patvarkodik emberi képen..
30  t könnyen, és ónnal ha Puskás Fút le-tsapott, a' melly húllván leve..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;