Összesen  24434  szövegben  30891  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "fo3"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  nyerte meg az Udvarhely széki főkirálybíróságot. Annak s életéb..
2  az utakat, hídakat és gátakat főképen a Tiszaháton hamarosan jó ka..
3  rha quantum satis. Asztali és főzőedényekről is gondoskodni kell, ..
4  k Naménytól fogvást Munkácsig főképen az hidak, gátak, kotykák az ..
5  nden üdő halasztás nélkül, de főképen az Tiszaháton Tákos és Csar..
6  ny felől fog jönni ő felsége, főképen ha déltájban leszen Naményb..
7  e adventus, a tehen hus pedig főljön az tüznél, hogy elérkezések..
8  er, petrezselyem, hagyma, 100 olasz káposzta, egy véka savanyu k..
9  ectusban menjenek mindnyájan, főispányunk ő excellentiája ugy neme..
10  s et Comes Benignissime! Főhajtással és teljes bizodalommal ke..
11  ok házat lakásra, mégis az én főpénzem (taxa capitis) négy rhénes ..
12  vánnak, holott a jobbágyoknak főről való contributiójok csak két ..
13  enne ugyan azon test, mely a' főld méhében vaskövet fogant; ..
14   's festette. - Az Angyal edj két kis szárnyal. - a' 15   Ö Nagyságát Comissariusnak (: Biróságáb[a] T[ekintetes] Pándi ..
16   uttzán, ment el die 17a máji Biróságáb[an] Pándi János uramn..
17  piaristák templomáb[an].1772. Biróságáb[an] Pándi János Uramn..
18  gett küldettetett:) választya Biróságra, az akkori Fő Notárius..
19  sztya Fő Biróságra, az akkori Notárius T[ekintetes] Domokos Lajos..
20   nagy pompával, ment el.1774. Biróságában T[ekintetes] Domokos ..
21   Csokonai. 4 [247] Anno 1774. Biróságáb[an] T[ekintetes] Domoko..
22  pján; ugyan azon T[ekintetes] Biró, T[iszteletes] Superintendens,..
23  ta, nem tudodott ki?2a 8bris. Biróságáb[an] T[ekintetes] Domoko..
24  l T[ekintetes] Fráter István; Fiscusból T[ekintetes] Hatvani Miha..
25  ekben csak ugyan részünkről 1 Nótáriusnak Sároji Sámuel Vice F..
26  ndatum szerént választatik a' Biróságra Pápista (:a' mely az el..
27  csolat szerént választatik a' Biróságra T[ekintetes] Domokos Laj..
28  . 1a Januarij. Választatik a' Biróságra T[ekintetes] Fáy János..
29  ' Restauratio. Választatik a' Biróságra T[ekintetes] Domokos Laj..
30   fogtak. Választatik ismét a' Biróságra T[ekintetes] Domokos Laj..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;