Összesen  24434  szövegben  3360  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "fene"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  l, Kedves lármájiba a' s43zív fenekre ü4l.Olimpus43on, Tro..
2  rúlni Látod e Bertimnek, vad, fene, gyilkos erö4? 3  s43sük a' vas-matskát, a' hol feneket érhetünk. Ha vóltak-is, mitso..
4   annyis43zor fel-bukkanik, 's- fenéken nem maradhat: Nints-is keves43e..
5  lami Nedves43ség rajta meg-ne- fenekelhes43sen, s43em pedig valami Szá..
6   idején, Klótó, ollódnak mért fened élét? Úgy se kerü4lheti e..
7  ak avagy üres43s43égetskéknek fenekén mellyek közé vagynak helyhezt..
8  knak közepe, és bal-s43zárnya feneketlen s43eppedékes helyek megett v..
9  y jó rendelés43eket végezetre fenekes43töl fel-forditaná, azért én..
10  e ki-hajtja.KÜLSÖ HASZNAI: 1) Fene ellen: (gangraena) a' tsipö..
11  az: Pintérek leveleivel hordó fenekeit ös43zve foglalják. 12   illatoznak.KÜLSÖ HASZNAI: A' fene melly tagot el-foglalni akar..
13  fájos tagot.KÜLSÖ HASZNAI: 1) Fenérül kiváltképpen has43zno..
14  ..lni 300 igen-jó. 2) Fene ellen a' tagok öriztettnek,..
15  t s43ohajtanak.Nem ti vagytok fene Pirhus, 's kevély Hannibal, kik Ro..
16   utóllyára az is el merül, és fenekére s43záll.A' hadi b..
17   földtöl fogva pedig a' Pokol fenekéig is43mét tiz nap mulva érkezh..
18  ..p>80 XIV.A' TÜDÖ4- FENÉRÖ4L. p47. 201...
19  tnak; akkor a' tü0dö-gyúladás fenévé vált, és a' beteg bizonyos43o..
20  n Jár karikát, el-végre bukik fenekére. Gerendán Kapdos emez, '..
21  zd a' barmokot itt: áh! melly fene s43orsra jutottak Még ezek is..
22  ult volna? Emberek voltak oly fenevadak, kik ellen kőfalakat kellett ..
23  utánna a' zavarék az edénynek fenekére le-s43záll, azutánn a' tis43..
24  evelik, és tsak hamar halálos fenét támas43zthatnának...
25  llet láttatik, melly az edény fenekére tsak hamar valami genyettség ..
26  arodni, ha az hugyas ü0vegnek fenekén valóságos genyettség láttat..
27  ás43t s43zerez, melly könnyen fenévé válik; néha az ílly beteg ko..
28  ket s43zerez, mellyek gyakran fenéhez közelitnek, és a' beteget fel..
29  a' beteget erös43ittse, és a' fenét el-távoztas43sa; a' gálitzkö s..
30   vagy fekélyek, mellyek hamar fenévé válnak, vagy meg-rothadnak: ek..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;