Összesen  24434  szövegben  49223  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "fej"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  átok!/Es imádván tzifra poros fejeteket/Hivs43ágra kö4ltitek [!] min..
2  gy-mint arany, ezü0s43t, réz, fejér ón, és vas, ezek azért mondatn..
3  án hamar meg-rosdás43odik: a' fejér, és fekete ónban s43ok a' kéne..
4  dből előment s Rákóczi Ferenc fejedelemnek secretáriusává lett s az..
5  rnak, azon időtájban vétetvén fejeket amaz nagy magyarországi uraknak..
6  a nem volt. Kérdezte osztán a fejedelem, hogy a római catholica valla..
7  zentséggel nem élt. Melyért a fejedelem megdicsérte, hogy nem profana..
8  házban látod Leónidás43t, Nem fejthetsz ajakin ellenü0nk vádolás43t..
9  ben áll, Mellyeknek erejek ha fejektö0l el-vál; A' nagy méltó..
10  Hogy legyenek Kö0ztö0k Kegyes Fejedelmek. Bü0szke vágyódás43o..
11   gyalog úgy maradtak. A' víz' fejér s43zíne, vérrel keveredett;
12  lás. Egy mes43terség e'be kút- fejét ts43inálta, És nemes ts43u..
13  gy boros43tyán ágot törünk a' fejedre, s' a' Murányi várba idézünk..
14   ne valljon. Legyen hús, bor, fejér kenyér, zsiradék, jó sav..
15  a, egy véka savanyu káposzta, fejér kenyér, ezt reménylem 3 vagy 4 ..
16  43zorúlj, hogy az ors43zágnak fejedelmi meg-s43zegjenek igéreteket, l..
17  zan lenyúlt al-subája, Borzos fejét fedte karimás sapkája, Sza..
18  nyit Énoch unokája, Min töröd fejedet Dávidnak szolgája? Látod..
19  ek S álmomat ö4 neki ekképpen fejtsétek:A szakállas zsid..
20  elveken való s43zókkal ki nem fejezhették: de mivel 21  , és a' Hadi Törvény által a' Feje el-ítélteték. Nagy Is43ten! mell..
22  ezemböl, és meg-olvasá. Én a' fejemmel az ö4 vállára támas43zkodá..
23   tanitásnak, és az Apos43toli Fejedelemségnek örökös ülö s43zék..
24   tudós embereket, és hatalmas Fejedelmeket a' keres43ztyén hitnek eng..
25  i Pás43ztorok parantsolatinak fejet hajtani, és az Apos43toli törvé..
26  és az ö hiveinek igazgatására Fejedelmeknek válos43ztott; halás43zok..
27  yházi, és Világi Keres43ztyén Fejedelmek, hogy öket az Is43ten nem hi..
28  tatja, melyly is mint egy kút fejök a' keserves hartzoknak. Sok féle..
29  kább: E' minden ros43znak kút feje 's telylyes ere. A' míg bük ..
30  alas43z s43zent kos43zorútska fején. És, ha ki meg nyert vólt ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;