Összesen  24434  szövegben  1510  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "farag"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  43el s43zép takarékos43on, Le- faragván, gyengén bánj vélle 's okos..
2  vélle 's okos43on.Mert ha meg- faragod 's sérted a' lépeket, Nag..
3  ább kö4re ki vésett Írást, és faragott képeket el mos esö4. Ré..
4  ézböl verjék, akár Márványból faragják, de nints abban belöl más, h..
5   két felöl a' Béléig meg-kell- faragni, úgy hogy egy felöl t. i. a' h..
6  Óldala pedig egy s43zegeletre faragódjon, és az Óltó-Ágnak meg-fa..
7  agódjon, és az Óltó-Ágnak meg- faragott vége három s43zegeletü légy..
8  l belé-botsátani, hogy a' meg- faragott rés43ze belöl, a' Héjjas ré..
9  . Mind a' két hárántékosan le- faragott Tsemetét, t. i. mind az ..
10  egyéb múnkáji engedék, jármat faraga, s43imítta, 's el-menvén Ketske..
11  ti a' gyökere, mellyet apróra faragván, borban kell fözni és úgy i..
12  at láttál Te a' Kép-Irás, Kép faragás', és Épités' mes43terségéb..
13  os43zs43z talpokot, Kovátsnál faragott köröm darabokot, Mind ez..
14  ik, 'S gyakorta meg-itattasd, Faragj-meg két három töke darabkákot..
15  zép-fényes üvegbö4l. Hajlékot faragott, és bel' s43zugolyájiba bé-m..
16  lálta. Be nem hajtotta, hanem faragófészivel hajtólag levágta.17  nt kell érteni a kép-írásnak, faragásnak s egyéb s43zabad 18  gatták, sarkait leszedték, ha faragott kőbe voltanak is öntve, kihuz..
19  hras43is43sá, változik-el; új faragású s43zók és s43zóllás43ok s..
20  ogy az által formájából ki ne faragja.Én eleitöl fogva T..
21  ile járja nagyon. Des43zkábúl faragott kas, ritkán fogja padót-meg,<..
22  tni s43em s43zabad.Hogy ez a' faragatlan Paras43ztoknál igy vagyon, e..
23   egynehány darabok ki-valának faragva, mellyek nagy mes43terséggel ke..
24  k-helyének elsö rés43zén, egy faragott As43zs43zonyi Bálvány állott..
25  arkolattya Elefánt-cs43ontból faragtatott. Szíjja ezüs43ttel, remek-..
26  gy, minek elö4tte fel-vittem; faragatlan erkölcs43eit ki-tanúlhattam..
27   lehetett has43onlítani fúrtt- faragott, még-is feneketlen hagyott ké..
28  ják. Ki vág, ki hánt, ki fur, farag, ki a' vizet zablázza. Ki fu..
29  utálják. A' régi emlékeztetö4 faragott képek, 's egyéb irás43ok-is,..
30  okat puskákat, mellyeket maga faragott ki, háromj kis gyermeki doboka..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;