Összesen  24434  szövegben  10241  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "falu"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  s szegényedtek, hogy az egész faluban nincs több négy ökörnél s a..
2  en ö meg-hólt, az ellenség a' Faluba bé-rohant, és azt a' Batalliont..
3  fának hordásától, holott ezen faluval is, midőn az erdő aránt perle..
4  gyunk és lenni kívánunk egész falustól a Felséges Római Császárna..
5  z, hogy házhelyet kaphasson a falu közföldjéből..
6  a Felséged örökségéből, sem a faluknak közönséges javaiból nem leh..
7  vű alávaló, háromszéki torjai falusi procatorból szörnyű nagy gazda..
8  sz emberek, holott mind a két falu református. Azért is verte meg az..
9  ..gban minden 35 Helynek és Falunak maga s43zükségéhez-képes43t ..
10  tösök, világoson kijő, hogy a falu résén mentek el az marhák, a Ver..
11  ak 10 házból áll is valamelly falu, bátran, ha kölcségek van épith..
12  ..> 241 Kulánge nevü falunak buts43uját innepelték. Márké..
13   volt vendégeivel, látni ezen falus43i mulatts43ágat, és magát a' l..
14  gerjes43ztett volt az egés43z faluban, el álmélkodott, hogy akkor s4..
15  s43ég benne, mely az os43toba falus43iaknak tántzokban fel nem tanál..
16  né léány barátaimat; ebben a' faluban pedig igen irigyek s43zoktanak l..
17   fognak tántzolni; az egés43z falus43i ifius43ágat oda hitták...
18  an határozta magát, miként a' falus43i legények erköltstelen mérés..
19  nkire s43em nézett az egés43z falu léányai között, ts43ak én réa..
20   gyanánt vette volna, hogy a' falus43iaknál eléb betsüllem: mits43o..
21  tatlanul vártanak. Az egés43z falubéli ifius43ág ös43zve gyülekezi..
22  ett vidáms43ággal, mellyel a' falu buts43ujában jelent volt meg, hane..
23  val palás43tolta. Mennyünk a' faluba, azt mondgya a' töb uras43ágnak..
24  43zonyok, el os43zlottanak a' faluban, bé mentenek a' kunyhokba, ott ..
25  ..s lát 262 a' kapunál egy falus43i embert ülni, fejét le hajtani..
26  vek. Ah! Uram, azt mondgya a' falus43i fel emelvén fejét, hát olyan..
27  évé és43zre. Az ö Hadai három falukban cantoniroznak vala..
28  a, e' lett vólna az: Mollvitz Faluját tudni-illik két Colon29   ugyan azon idöben a' más két falukra Dragonyosokat kelle..
30   ellenkezés43töl félhetünk.A' falunak meg-ütés43ei annyi Emberbe ker..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;