Összesen  24434  szövegben  10670  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "fa1j"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  yeinkre titkon s43zíve hóltig fájjon,ÁGÉZILAUS. <..
2   Trágédiát kezd'nek; Hol édes fájdalmat oszt'nak érzés43eknek...
3  agyarázván s43zívek'. Az édes fájdalom kes43ergett s43zemeken, F..
4  3zívü0nk' így alatta, 'S édes fájdalmi kö0zt ts43endes43en ringatta;..
5  rnyék! te vagy a' kit illetne fájdalmamat vigas43ztalni: olly igen ki..
6  evelik vala az én s43zívemnek fájdalmát, mivel látom vala, hogy azt..
7  ..em 181 felejt! Én a' nagy fájdalom miatt néki nem felelheték; e..
8  s43ok bes43zédje vólna; de a' fájdalmak a'nyira környül vévék, ho..
9  tetett vala. De már mos43t a' fájdalomnak sírálmas örvénye, ..
10   ne kérdezzed: az új s43ebnek fájdalma nem engedi ki-mondani. De..
11  a vagyon valaki, a' ki ezt a' fájdalmat érezheti. Ha hazátokho..
12  árt, semminémű testi és Lelki fájdalom benne nem vólt, bűnt nem ism..
13  on. Vagy s43zö4llö4t kötöget, fájának vagy nyesi hitván Ágait..
14  43zik 's múlik-el ezeknek: De fájdalmit hagyják töllök vett s43ebe..
15  intra, mély álmában temeti-el fájdalmait, mellyektö4l emés43ztetett..
16  l-rémü4lt Lis43imakus43t, kit fájdalminak újjúlás43a el-lankas43zt..
17  épen, és válas43zd-el az Anya- Fájától. Ez a' Hajtás43sal való Olt..
18  jakom meg aludt a' s43zörnyü4 fájdalom által, A' zsibbadt kéz ..
19  ia, az is szüntelen való sziv fájásb[an] és sebbe vagyon. Körül '..
20  ányokat ne nyerjünk, és a' jó fájtokat illy formán ne kiss43ebbits43..
21  .. 172 p47. 22. Szem- fájás.A' s43zem-fá..
22  2. Szem-fájás.A' s43zem- fájás s43zármazik az ártalmas folyá..
23  g az égi háboru tartott, ezer fájdalmas kiáltás43ok edgyesültenek ..
24  zynak leg elsöbs43zeris az a' fájdalom jutott es43zébe, mely Léonor..
25  mekböl, rés43zes43edgyünk hát fájdalmakbolis.Ezen s43zokn..
26  kenyebbé 's kes43erübbé tette fájdalmát melytöl emés43ztödött. M..
27  43zokott tzimere lenni, de a' fájdalom és könyhullatás43ok el herv..
28   de mindazonáltal enyhülnének fájdalmai, ha a' tiéidet ..
29  léje: hid el énnékem, hogy a' fájdalomnak mérge egyedül ts43ak a' p..
30  es s43zánakodás nem enyhitené fájdalmainkat: ha illetödött hazánk ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;