Összesen  24434  szövegben  212  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "enyv"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1   a' levelekbö4l mets43zik-le. Enyvet vonnak a' fákról. ..
2  43zurkos fákról le-metélik az enyvet, hogy azzal Fal- repedés43t..
3  fák héjjaiból ki-s43zivárgott enyveket el-nyír. ..
4  n bánna a' gaz gyilkos43okkal. Enyvvel a' korsókat hátára ragas43zty..
5  ttam. Valamelly gyantás avagy enyves s43zernél egyebet nem találtunk..
6  akö is, (Stink Schiefer, vagy Enyvs43zagu, mint p. o. a' ..
7   nyilván ki-függes43ztené; az enyves kezektö4l-is tartott: Mert: ha e..
8  k meg-dugulás43a, és véreknek enyves vas43tagsága miatt régen betege..
9  Europában közönséges43ebb; de enyves43ebb, tömöttebb, durvább, nehe..
10   e'bö4l kés43zülö4, vas43tag, enyves Chylus11  ha a' gyomor birna véle, mint enyves, nyálos materia ele..
12  téjben fö4znék; mivel, a' téj enyves43ségeket nevelvén, nehezebben e..
13  n, a' méz, a' lis43zt-némüek' enyves43ségét, a' mák, ragadós43ság..
14  könnyebb fö4vö4 és keves43ebb enyves43sége van, annál egés43séges4..
15  s-körü4l bé-fújja igen sü4rü4 enyves mázzal, vagy inkább maga ganéj..
16  s magához ragadó Naphta, vagy enyves, kénköves forrás-is Baby..
17  és folynak. Azok fö4zés által enyvé [gluten cuimale] vá..
18  émentomak álló levegö4vel, és enyvvel foglaltatnak ös43zve. Az elsö4..
19  3io] el nem vés43z; de az enyv-is [gluten animale]<..
20  ve ne állhas43sanak. Ha ez az enyv nékiek megint vis43zs43za adatik, ..
21   élémentomokat levegö4vel, és enyvvel foglalya ös43zve; de azon meg n..
22  és43zek kotsonyává válnak; az enyven pedig egyebet nem értünk, hanem..
23  fözés ezt a' kotsonnyát olyan enyvé változtattya, a' milyen az as43z..
24  a, a' milyen az as43ztalasok' enyve; azt-is megengedgyük, hogy illyen..
25  lyen fözés által tsináltatott enyv az álló elementumok között nint..
26  kérdeztetik. p47 41. Ebben az enyvben a' kémíkusok találnak vizet; ..
27  .z 23 emberi testben. De az enyvnek minden rés43zei közü4l tsak a..
28  n a' formátlanul megsüruedett enyv [mas43s43a inorganic..
29  EL.ZSIROS, HÖRPENTS, KOTZKÁS, ENYVES, KAPZSI, TSAVORGÓ, (deáko..
30  pedünk a' Hivatalas43okkal. Enyves. De a' mint látom, ide bi..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;