Összesen  24434  szövegben  2193  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "elmu1l"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ár nem, az Istennek előtte az elmúltak, a jelenvalók, úgy a követk..
2  gy s43zentségtelen dolgokról, elmúltakról, jövendökröl, elöttün..
3  om egy 's két font A melly ha elmúlik fegyverem öszve ront Nagy..
4  jól kell vígyázni; mert annak elmúlatása az egész szónak értelmé..
5  egy forintig; ha pedig a bíró elmúlatná, a bírót büntesse meg az ..
6  két karját égre terjesztette; Elmúlt arcáinak hajnalpirossága;..
7  ..1ny: 7495001 26 Elmúltak a hideg havat szóró telek,8  -tets43zik. Ez az a' hathatós elmúlhatatlan s43zükséges leg-nyilvá..
9  k oka nem egyébb lenne; hanem elmúltt éjts43zakai álmatlansága; mi..
10  eható történeteit, hogy magát elmúlt hadakozásaival, kedveseivel és..
11  oz, s elméjét felserkenti: Az elmúlt esztendőknek szózatja; melyek ..
12   árkosi communitás a közelebb elmúlt esztendőben súlyos látogatás..
13  síktaploca 1789. augusztus 26. Elmúlt 1788-ba csíktaplocai Lajos Pét..
14  zeni. Pedig ez a' s43zabadság elmúlhatatlanúl s43zükséges. Ha bék..
15  géig, vesd hozzá még a' s43ok elmúltt s43záz es43ztendöknek nagy s4..
16  a' s43zerentsétlenséget; majd elmúlik ez, leg-alább ez s43oha egés4..
17  gymeleg párával felgőzölög, s elmúl./Akár merre térnek ..
18  elejtem kínos végzésemet!/ Az elmúlt éjjel is, hogy a tündér álom..
19  d-mérésre s43züks43égesek; az elmúlt es43ztendö4ben kés43zített eg..
20  , álmát megszakasztja, dolgát elmúlatja érette. Az újabb magyar kö..
21  ek esméretére és gyakorlására elmúlhatatlanul szükségesek. Így van..
22  ndani: Megholt Mátyás király, elmúlt az igazság. De talán inkább e..
23  uk: Megholt Mátyás király, és elmúlt a hazai vagy nemzeti tudományro..
24  ni: Meg-hólt Máttyás Királly, elmúlt az Igazság. De talám inkább e..
25  ya, mint más emberek; hogy az elmúltt és a' jövendö4 úgy tünik e..
26  es43ségét a' nemes Ezerünknél elmúltt háborúkban tett has43znos, é..
27  t öszve zavarván, őköt még az elmúlttaknak emlékezetétűl is megfos..
28  ndividuumokonn; mellyekben az elmúlttaknak szörnyűsége az elfelejt..
29  ar>Tekintetes Tisztség!Még az elmúlt 1793-dik esztendőben, június 1..
30   hogy Helyre hozhassa, a' mit elmúlatott.Éppen kellemete..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;