Összesen  24434  szövegben  37961  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "e1v"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  sef fogadására.Az 1772. év tavaszán Bereg vármegyében nagy r..
2   Olyan rövid nevet adott volt Évának? Miért nem nevezte már M..
3  igyes-ládája.Azért nevezte ö4 Évát oly rövidre, Hogyha Ádám ..
4  -levelekre, Hamar szólíthassa Évát mindezekre.E kis dolo..
5   Menjetek, ó Múzsák, menjetek Évához, Menjetek Pilades szerelme..
6   elvégezvén gyönyörü4 álmait, Éva bészólítja titkos szolgálóit,<..
7  teremtés - Vajjon mi lehetett Évának almája? Ama híres gyümo..
8  ára - Talán nem írhatnám most Éva napjára, Hogy sok áldás sza..
9  ogy sok áldás szálljon Prónay Évára. ...
Ezért..
10  irva? Sz. Máthé és s43z. Márk Évangelis43tánál igy s43zól Kris43tu..
11  meg- irva? Igy irnak a' s43z. Évangelis43ták, Sz. Máthé, s43z. Má..
12  >A' mi elsö4 Atyáink, Ádám és Éva kozött [!], a' paradits43omban, mi..
13   tréfa mellett. Tudom, kedves Évám, s érzem minden felett, Hog..
14  ra, Nem találok sohult Prónay Évára.Miért kell ti-nékt..
15  m hogy egy Férjfiú kinek neve ÉVANGELISTAvólt hozzá eres43zk..
16  matos. (c)Erre monda az ÉVANGELISTA,Hogy-hog..
17  em hogy így kiáltsak.Monda az ÉVANGELISTA:Ha így ..
18  dulát, néze kes43erves43en az ÉVANGELISTAra és monda: <..
19  .da:Hová fus43s43ak?E' kor az ÉVANGELISTAmútata néki az újj..
20  k hogy látok! Jól vanmonda az ÉVANGELISTA,függezd..
21  didolgokról, a'Törvényre,vagy Évangyéliomratartozó dolgokró..
22  nden rothadtság', bü4z, dohot évö4 Férgeknél: gyomor úgy, ha..
23  els43z As43ztaltól eleget nem évén Étkedbö4l s43oha; hogyha..
24  Es43zterag es43ztrag Gólya. Év Genettség. Eurus25  .Tályag Kelevény, daganat, év, meg-eves43edés, kelés, fakadék.<..
26  Lüneburgi Hertzegi ágból való Évangélikus Fejedelem tétess43ék Pü..
27  ttetvén a' Tsirke húsból való évés43nek kívánsága miatt, mond a' ..
28  be; a' tsontból pedig formálá Éva As43zs43zonyt, hogy ta4rsa, és s43..
29  ból s43zólló Ö0rdög reá vette Évát: hogy a' tilalmas fának gyümül..
30  mber vólt. Ádám az atyjok, és Éva az anyjok minden embereknek, a' kik..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;