Összesen  24434  szövegben  83454  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "e1n"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  t törvényemrö4l./Nem s43zabok én törvényt; hanem a' baráts43ág/Az..
2  it./Tudod a' s43yrenek titkos énekeit/Mivel ts43alogatták földnek g..
3  et eléb' hitegetni,/Es s43zép ének-s43zónál has43zonra vezetni./Ha ..
4  ek lengek:/De nem képzem hogy én fö halandó légyek./Szünnyél há..
5  égben ragadtatásával: valóban én-is akarnék Sz. ..
6  , a' nyílt ajakakon. A' s43ok énekes43né egy- más után ki-jö; Mon..
7   Néha panaszos43an nyújtották énekek' Kis zokogás43okkal magyar..
8  a' kívánság lopva elegyedett. Énekekts43endes43en, bádja..
9  -piatzon, tántzolni indúlnak. Éneklés43ek helyett, áll-ortzás bál..
10  j kedvek' nem lelték. Is43mét éneklés43nek kés43zíttették magok'...
11  y s43zép házba zengtek nyájas énekekkel, Tanátskoztak minden é..
12  a ideje érkezett, 'S a' s43ok énekes43né, új nótákat kezdett.
13  ekes43né, új nótákat kezdett. Éneklés43ek jöttek a' Trágédi..
14  en megessék, Naményban leszek én magam Guthy György ura..
15  K. His43zedé, hogy kedves még énnékem a' ditsö4s43ég? betsü4ls43z..
16  ágod lett vólna s43zerelmére, én akkor amaz udvari mes43ters43éghez ..
17  ás43ábúl meg - bizonyittatván énnékem meg - dits43értem az okát, n..
18  potoltatik hivs43égedtü4l, az- én öts43émnek hitetlens43ége nem vag..
19  zeretö4jének kedvét tölts43e? én tü4rhes43sem - é az után illy nag..
20  43a; de rabja a' vitéznek. Ha én meg-vethettem, és meg gyözhettem o..
21  y meg-kárhoztas43sék, sö4t az én s43zivem illy örvendetes változás..
22  al ü4zött galamb-árusokból.Az én rabbinusom, kit álmomban láttam,23  eleltem:Mit tévelyegsz annyit Énoch unokája, Min töröd fejede..
24  dö4n így szólottam ...
S én álom ölébö4l így kiszabadúltam..
25  (és melly nagy örömet érez az én s43zívem, hogy édes Nemzetemröl i..
26  lamenyire meg-kós43tolták, és én nagyon reménylem, hogy nem s43okár..
27  en Magyar forditásról továbbá én s43emmit egyebet nem mondhatok, hane..
28  ett vala. Itt lö4n kezdete az én s43zerentsétlenségemnek. Az én Fe..
29  n s43zerentsétlenségemnek. Az én Férjemnek egy s43zoros43s, és ves4..
30   meg-ejtené. Elég az, hogy az én Férjem s43zám-adásra ídézteték..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;