Összesen  24434  szövegben  6637  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "dob"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1   élö4-fák mellette. E' helyen dobzódó parás43ztok lármáztak,..
2  s43endes tengereken ts43apkod dobogás43a; Nyájas s43zigetekbe a..
3  ném! nem gyötrene félénk Szív dobogás, hallván trombita' durva s43za..
4  ák, hogy egyenként nagy s43zü dobogás43s43al ki-tzammaghas43s43anak, ..
5  : Álmát félbe s43zegö4 tábori dobra se kél. Tenger' habjaitól s..
6   minden aprólékos jó-tétteket dobra ütik, és azt akarnák, hogy kiki..
7  ? Bőgnek az ágyuk, zörögnek a dobok, mi lehet ez? ..
8  SZNAI: Szél-ütésben és s43ziv dobogásban lévöknek vagdalják..
9  valja. 2) Sziv resketését, 's dobogását tsendesítti ezen ital. 3) D..
10  ló érzékenységet az harangal, dobbal, 's egyébbel meg-tas43zitott lev..
11  m! nem gyötrene félénk Szív - dobogás a' réz trombita durva s43zavá..
12  yból nem ves43zi - fel tábori dobra fejét. 00..
13  elem s43zaggat, mint s43zivem dobbana4s43t adhat, vagy ajakaim s43ohaj..
14  A' mikoron a' rajta-tsapó, 's dobogás43s43al ijes43ztö Ebnek ot..
15  is43zke Es43ztendös bárány. Dob Büz.Dödö..
16  rát cs43ak meg-tapogattya.Meg- dobbana s43zíve, - - - emeli s43zemeit...
17  én a' katzér nyeritések. Sip, dob, trombita harsogo hangja ontsák rak..
18  zónak utólsó betü4jévé; p. o. dobbal, náddal, foggal; nem pedi..
19  al, náddal, foggal; nem pedig dobval, nádval, fogval. Mikor pe..
20  le, a Chórus43tól trombita és dob s43zóval fogadtatott. Kevés idö4 ..
21  Ürgék és a' Rókák a' Lovaknak dobogás43itól és a' Vadás43zoknak ki..
22  ..llyfes43zült, 139 mint a' dob, és benne az ütésre s43emmi folya..
23  avának 13dik napján tartatott Doboka Vármegyének közöns43éges gyu..
24  dig s43zámos Nemes Személyek, Doboka Vármegyebéli Honorárius<..
25  endeznek gonos43zságaikon, és dobzódás43aikon? azonban nem forog-é ..
26  odikra nézve hamar járnak, de dobogás43okat alég vehetni és43zre.27   vétel nehéz, és a' s43zivnek dobogás43a alig ismértetik. 28  jtva, midön akadozó s43zavam, dobogó meljem, és s43zemembe' meg-gyü..
29   kes43erübb bánatom, mikor te dobogó meljemenn karjaim közt hóltál..
30  öns43éges- Társ43as43ággal ki- dobóltt ellenkezés dolga, már a' bék..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;