Összesen  24434  szövegben 0 helyen fordult elő a keresett kifejezés: "cu1la1p"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  t törvényemrö4l./Nem s43zabok én törvényt; hanem a' baráts43ág/Az..
2  evekedik,/Ha a' s43ojom madár égig emelkedik,/Mivel prédájáról ko..
3  nek nagy Tartományáin,/Délnek és Es43zaknak roppant ors43zágain/Repi..
4  ak roppant ors43zágain/Repit, és ollyan fen vis43zi repülését,/Hog..
5  it./Tudod a' s43yrenek titkos énekeit/Mivel ts43alogatták földnek g..
6  et eléb' hitegetni,/Es s43zép ének-s43zónál has43zonra vezetni./Ha ..
7  ek lengek:/De nem képzem hogy én fö halandó légyek./Szünnyél há..
8  S. A' kü0lö0mbb-kü0lömbb-féle Értzekrö0l. A' fo..
9  eznek a' kü0lö0mbb-féle drága értzek; kik melly nagy múnkával ás43..
10  gyomrából, olly nagy az árok, és has43znok, ez a' magyarázattyok: 11  áts43al nehezen ki-nyújtható, és tü0zzel meg-olvas43ztható tes43tek..
12  étö0l fogva bizonyos erekkel, és s43zelekkel teremtetvén, még mái ..
13  ö0l fel-gyújtható kén-kö0ves, és kénesö0s gö0zö0kbö0l a' fö0ld ..
14  ek-s43zerént nemzettetnek. Az értzeknek nemzés43it Plató,15  z értzeknek nemzés43it Plató, és Aris43toteles meg-is43m..
16  ték azokat lenni: mi pedig az értzeknek nemzés43it a' fö0ldnek gyom..
17  tett fö0ldi kénkö0ves, lépes, és kö0vér rés43zeket kü0lö0mbb-fé..
18  on ö0s43zve forras43zttya, az értzeknek kü0lömbezö0 neme kö0vetke..
19  0lömbezö0 neme kö0vetkezik.Az Értzek kö0zö0nséges43en két rend-be..
20  béliek; úgy-mint tellyes43ek, és meg-fogyatkozattak: a' tellyes értz..
21  eg-fogyatkozattak: a' tellyes értzeknek hat nemek van, úgy-mint aran..
22  any, ezü0s43t, réz, fejér ón, és vas, ezek azért mondatnak tellyes43..
23  jttatathatók. A' fogyatkozott értzek azok, mellyek a' tü0zben meg-ol..
24  m nyújttathatnak: íllyen féle értz az Antimonium az az ,..
25  us43ok azt állíttyák: hogy az értzek 151 ..
26  hatóból, fel-gyújttathatóból, és kénesö0bö0l, 's a' mint ez három..
27   nemzettetik a' kü0lö0mbö0zö0 értz-is: ezen ítílet-s43zerént tehá..
28  árom fö0ldnek leg-tis43ztább, és leg vékonyabb rés43zeibö0l vagyon..
29  dés43iben a' meg-gyújtatható, és kénesö0s fö0ld meg-haladgya az ü..
30  ü0s43tnek keményebb vólta.Más értzekben ezen három [!] fö0ld nem ol..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;