Összesen  24434  szövegben  3165  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "csont"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  már födi tiszteletlen Sírköve csontját. B..
2  ./ Fedd be velök vitéz atyáid csontjait,/ 733  lál-hozó erejét, melly minden csontjainak leg-belsö4bb rejtékeit-is ..
4  .agyni valakit. 293 Tsak a' csontja 's a' böre.Cséberb..
5  sok száz utasnak és öszvérnek csontjai hevernek, a' kiket itt találva..
6  dt tetemek, `s ki s43záradott csontok mutatják itt az embereknek nyom..
7  lly s43záraz lévén, hogy csak csontbúl és bö4rbül láts43zott áll..
8  az halál' hidege rázza minden csontaimat. Most is hallom nevét ama' b..
9  gy golyó, fütyöljön keresztűl csontjain. Eggy ördöggel több fog len..
10  uellálnék, aki magos termetű, csontos ember, és fegyvert forgatni tan..
11  unyadomnak! Tápláld, erősítsd csonttyait, Vídítsd, derítsd fel..
12  a' keblén ácsorgó szopóba. És csontjainkból thrónust rak magának,13  egy nemzetség kipusztul, vagy csontjaimmal a meráni gyer..
14  kárlott barkócza, 's símított csont benne az űlés. Oldala rakva lán..
15  a a kerítő asszony akkor, még csontomon is elviszem Melindát. Egy elh..
16  ó útban, s ügyes kocsisommal, csontos erős járáshoz szokott lovakon..
17  almentem ehhez is. Egy magas, csontos, nehéz és mozgásaiban ügyetl..
18  ezen lesz abbúl bak szekér. 7 Csont ez nem pohánka kása...
19   hánynyák a' kötelet.Leg több csont a' nyakban.A' nyakasok..
20   adgya azt: a' mie nincs.Csak csont a' jövedelem 31..
21  zik úttyárúl.Eb se rágódik a' csonton, ha húsra talál.Mi..
22  ' Merániak magok lehúzták már csontyainkrol: így tehát ezek a' húsb..
23  enyúgodott Szülői nem tevékle csontyokat - ki gyermeki játékainkban ..
24  a' Kerítő Aszszony akkor, még csontomon is elviszem Melindát. Egyj el..
25  gyj Nemzetség kipusztúl; vagy csontyaimmal a' Meráni gye..
26  özt távozzon lelkem Romlékony csontházából, hogy szivedben, Mi..
27  ezen pillantat ezreket Taszít csontkarjaid közé.Ag..
28   'S üres vadonná; menj! emelj csonthalmokat! Vezesd reájok rette..
29  töröm e' puszta kézzel minden csontodat 's rosddás vasaddal űzl..
30  k seregenként szállanak erre, csonttal tengődő rókák, éh farkasok..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;