Összesen  24434  szövegben  405  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "buzog"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1   tüzemet apró hibáimért,/Had' buzogjon vérem de jó barátimért./El-..
2  ontok pirós43sá válik töle.48. BUZOGÁNY-FÜ, Kákabot, Baka. ..
3  , ellenben a' ki meges43zi a' buzogányát azt meg-fojtja...
4  ös43zve foglalják.Nóta: A' Buzogány pelhe, ha a' fülben mégyen, ..
5  valami nehéz nyavalyában, úgy buzogj s' rángatodjál. Láttam némell..
6  árhoztatása s szidalma nélkül buzogni látok, mindenkor eszembe jut, m..
7  or tornyot viselünk fejünkön, buzogány helyet, halhej búl tsinált p..
8  , `S-horgasúlt nagy körét vas buzogányoknak.Épen vala mi..
9  ek.Radostus. : Két Lántsa, buzogány kinek kinek kezében, rivadnak..
10   le-térdepellyenek, a' bótot, buzogányt, kardot a' földröl fel-hara..
11   nap melegít. Ebből szomjúság buzog, égi-veszély, sanyarúság,..
12  em-vetetted jobb kezedbö4l a' Buzogánt? Mért nyilván ki-nem-adod ma..
13   Kiknek ez a' két nagy Forrás buzogja kenyereket, A' Királyi Mun..
14  n kell mind örökké ü4lni. Nem buzoghatja-ki meleg ifjúságát Za..
15  ..2bbnyire ollyanok. 3 / Buzognak leg-elsö4 napok' fel-tetts43ze..
16  4 a' maga ditsö4ssége mellett buzog, és azt másnak épen nem engedi...
17  a' ors43zága mellett erö4ssen buzogna, a' kiben t. i. ö4..
18  légséges forrás, a' Mellybö4l buzog a' boldogság; 's az élet' árada..
19  has43znosabb vólt, mint Márs' buzogánya, 'S talám mint sok Böl..
20  yeket paras43ztok-is fö4znek. Buzognak keblében orvosló források,21  ö4l!PUT. PAP. : József! ne buzogj illy hevesen Is43teneink ellen! s..
22  zürzavarok valamint hevenyébe buzognak, Úgy önként múlnak; s4..
23  ..Pila 'Sida, v. buzogány Galea..
24  ö4. Elö4bb merném Herkulesnek buzogánnyát, mint-sem eggy olly Népne..
25   més43zete A' Magyarnak, hogy buzogjon, ha hol az ö4 nemzete
26  er.Ors43zág Herkulesnek buzogányát bírja, A' kopas43z To..
27  a' leg-igazabb tis43ztelettel buzog? 187 <..
28  : Hát azért s43ebes43s43ebben buzog-é s43zivem kivánsága? - vagy fe..
29  s43zíemenn, Hogy arról énekét buzogja nyelvemenn; Juh Pás43ztoro..
30  s kúttyát, Kristály s43zínnel buzog azon s43zent erdö4be, Mellyb..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;