Összesen  24434  szövegben  435  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "buzdi1t"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  t az érzékeny s43zívekben fel- buzdítani tudják. Méltán tis43ztelik..
2  3zeretetekre felenyájokat fel- buzdították; de én még egyet s43em t..
3  a' Lottó által még inkább fel- buzdíttatott. Melly kedvesen fogadá e'..
4  ik: `s hogy annál inkább fel- buzdíthas43sák, mindenik ígért néki..
5  t bennünket, hogy Nagyságodat buzdítsuk, amely okok így következnek..
6  arra termett, hogy Szeretetre buzdíttsa-fel azt, a' ki látta. Tsende..
7   a' nyereség kivánattya, arra buzdította az embereket hogy a' meg öl..
8  rtzeg, következendö4 hathatós Buzdítást intézett Júliusnak 30-dika..
9  ebb Tselekedetek' Kö4vetésére buzdíttatik-fel. Melly hatalmasan s43er..
10  ett, 's a' Békesség által fel- buzdíttatott munkásság, el-törlötte..
11  lly nemes munkákra s43zíveket buzdíttyák. Ezen igazs43ágot bá..
12  r fejetekre tegyen, Bár azzal buzdítgatja, Tüzeteket ama hadak ..
13  és43zi, a' lelket az Istenhez buzdíttya, a' haragot le-tsendesíti, m..
14  sika a' s43zíveket nagyon fel- buzdíttya. Ki-tettzik az innen-is, hogy..
15  tzeg' egésségéért való ivásra buzdította a' Társaságot, egy igen mo..
16  ján lobogó kolcsag emelkedik. Buzdító katonás ruhát Öltvén,..
17  ..n elmélkedések 34 által buzdíttattak arra, hogy erejeket, jósz..
18  es43zédeire adott feleletében buzdította a' Direktorium Elö4l-ü4lö..
19  ság Levelekbenn is, követésre buzdító ditséret mellett, közönség..
20   A' Férjt, Feleséget egymásra buzdítja, Ki az édes mézbe vegyi..
21  ép s43zóval kellett ö4ket reá buzdítani a' s43zolgálatban való áll..
22  211 és mindent, a' mi a' vért buzdíthatná, ne hogy a' vér fel-buzdu..
23   [!]; nemes lelkü4 Hazánkfiai buzdítására.A' mostani s4..
24  vagyon a' nemzeti szivnek föl buzdítására. Ha valaha ezen vélekede..
25  egymást biztatni, batorítani, buzdítani, jobb következendő reménny..
26  est magasztalva magasztaltam, buzdítottam, bátorítottam, és egyene..
27  theti; valami a' nemes lelket buzdítja és serkentheti; és azt olly ..
28  rö4l harsogó trombita fel nem buzdította ifjúi s43zívét. Ekkor (al..
29  4sség' nemes ösvényénn. Nosza buzdítsd fel magadat, légyen ösztön ..
30  , Ha e' bús Lelkemet még arra buzdítod: 2
Hogy bes4..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;