Összesen  24434  szövegben  4829  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "bo3r"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  alfagyott, az út pedig mint a bőr olyan lett, de mégsem vihetém be ..
2  sz nap ás a Róka lyukán, hogy bőréért pénzt kaphasson, s' azonba m..
3  ek Kordoványt karmasint borjú bőrt mit vészek Azt meg varván a..
4  kkal egy megdöglött tinónak a bőre felett; hogy Borbély Ferenc nem v..
5  ja magáénak azon elkárosodott bőrt, világoson kihozza a füljegye, v..
6  valóságos jegye vagyon, úgy a bőrön is hasonló jegye vagyon. Azért..
7   Borbély Ferenc marhájának az bőre, amely marhát, vagyis ökörtinó..
8  nak, és a megdöglött marhának bőrit vegye 215..
9  ölyök, 's néki ángolai bárány bőrből készitett karmantyút. Ez ajá..
10  tt barna mint szőke menyetske bőrihez. Merd'oie,11  megsütötték, meg is ették. Az bőrit pedig jenőfalvi Ágoston Jánosn..
12  zvén azon elveszett sertésnek bőrét Antal Ferenc és Antal Andrásna..
13  os megnyúzta, az húsát eladta bőrivel együtt; hogy bőrit és húsá..
14  t eladta bőrivel együtt; hogy bőrit és húsát az Lajos Péter híre..
15  ben;/ Hanem megmaradni a maga bőrében./ Temesd el hát, temesd, anya..
16  úgy adogatták egymás kezére a bőrvedreket s hat szekeren is vizi pusk..
17  k még nyujthatok; Míg ránczos bőrömet halál le-nem nyúzza 'S ..
18  hának az lába eltörése, de az bőrön sem kívül, sem belöl semmi ke..
19  al és szaruéval.A' külömbféle bőrkészítő-műhellyekben összegyűl..
20  otsonya, a' mely minden fajta bőrben megvan, ollyan állapotu, melyto..
21  elkárosodott lovat megnyúzta, bőrit mai napig magának tartotta. Azon..
22   napig magának tartotta. Azon bőrt, patkóval együtt tartozzék viss..
23  eregetik a' kút gémre az ökör bőrt. - Vólt már a' 38-adik lap..
24  ter emberek olly s43ok s43zép bőrt kés43zíthetnek. Bár-tsak arra i..
25   valamely tagodban, köss nyúl- bőrt rá, 's meg-gyógyúl; ha azt mond..
26  után igen vékonyan s43zalánna bőrre, de a' mellyen még eggy kevés s..
27  rmi ki-kés43zítetlen s43záraz bőr vonatik, feszes43sen reá köttetik..
28  43zer ide s43zoktak, akkor a' bőr közepe olly módon keres43ztbe has..
29  onnal a' vízbe es43sék, de a' bőr is43mét mindjárt helyre alljon; a..
30  -annyira fel-puffatt, hogy a' bőre neki olly fes43zes mint a' dob, é..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;