Összesen  24434  szövegben  3520  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "ba1rmi"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  ny verseim furcsábbak levének. Bármit írtam légyen, tudom a tisztele..
2  lmek, minden tekintetre nézve bármiféle erö4ltetéstü4l menttek é..
3  elletik véllek élni. Végtére, bárminémü4 ellenvetést tégyenis val..
4  svénnyét; kezdett pállyájának bármi nehéz, bármi bajos és veszély..
5  dett pállyájának bármi nehéz, bármi bajos és veszélyes úttyát. É..
6  enesen a nemességre tartozik. Bármint hányják-vessék a filozófuso..
7  egkös43zönti nyers csókjával, bármint ójja s43zü4z aját, 's m..
8  ; Elzengem, ki küldött, s ime bármit tegyek, « Megyek - te..
9  ozandóságnak. Az állandóságot bármikép próbálod, Hidd el, bő..
10  Minden csupa mulandóság Elmém bármit forraljon.Négy rés..
11  ai nyelvöken tettenek.Azonban bármily nagy legyen a különbség a go..
12  p együgyű feleségét a nagyúr, bármint dörömbözött szerelme-félto..
13   41 Várja hanyatlását kiki: bármint féli elestét Nagy biroda..
14   akármicsoda, mellyek helyett bármi és bármicsoda15  oda, mellyek helyett bármi és bármicsoda is mondatik, magányo..
16  4, úgy s43zinte akármicsodás, bárminémü4, bárminö4, bármicsodás..
17  nte akármicsodás, bárminémü4, bárminö4, bármicsodás, mind t..
18  csodás, bárminémü4, bárminö4, bármicsodás, mind társaságosa..
19  ki! gondolám magamban, legyen bármi sorsú és állapotú! mi gondom ..
20  aradna, mint a' Chínaiak, kik bármikép dücsekedgyenek örökké egy..
21  it, 's bár mint szabdal amaz, bármint gerjeszti haragját, 's va..
22  ..1s nap fejünk felett, 114 Bárminő színben jelntse Jöttét..
23  etem.Igy hát az örök végzetek Bármiként fordulnának:Csak..
24  S attól édesb lángra gyúl; 'S bármi szíven ringadoz, Kéjlehelv..
25  Szép dolog uraságra születni! Bármint hányakodjék az öntagadást p..
26  közzül örökre Elszakad, - el! bármint igyekezzenek a' szeretetnek
27  eányőrzőre » , vagy más bármi névvel nevezendő vígjátékra ..
28   gróf körül; mutasd meg, hogy bármi nagy úrhoz is beillenél, mutasd..
29  ani akarsz, kövesd példámat.'' Bármi okos volt is e' tanács, még sem..
30  , 's meg ne engedje senkinek, bármi okból is, a' táborból ki menni..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;