Összesen  24434  szövegben  978  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "avat"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  önként, és vakmerö indulatból avatták magokat a' s43zegény As43zs43z..
2  3zokott rend-tartásaikba való avatkozás43tól s43zorgoson kell ö4rí..
3   hajó - törés43t s43zenvedvén Avatsánál Kámtsatka mellett ötven Ko..
4  tézö4 Tis43zteknek magok bele avatás43a nélkü4l el-igazíttathas43s..
5  gaiba magát egyáltaljában nem avatta, s43oha bizonyoss43an meg nem hat..
6  elen: bár tsak s43oha s43e is avattam vólna magamat belé! bár tsak ..
7  ra vigyáz, és más dolgába nem avatkozik. A' Kevéls43égtö4l nem puff..
8  3odtól útálatos mes43terségbe avatkozott; mert a' Királyból méreg-t..
9  gy baj-vivás43okba magokat ne avatnák, és ne akadályoztatnák a' s4..
10  t leg-inkább villongunk. Belé avatta tudni-illik magát még ide is a'..
11  tt; abba a' tis43ztbe erö4vel avatkoztok, melly egyedü4l tsak az Is43..
12  ár mit tselekedgyen ö4? Minek avatod tehát magadat az ö4 dolgaba? Mi..
13  ta, Mássok dolgaiba magát nem avatta.Midö4n már illy bö..
14  ám. Minö4 Is43tentelenségekbe avatkoztunk.FÖ4-KAN. ..
15  pus43zta És43z, a képzelésnek avatkozása nélkü4l, találni s43zokot..
16  . A' melybe a' Banya meg bele avatott, Mondván: az oláh s..
17  irurgiába-is illetlenü4l belé avatták vólna magokat, az 1279-dik es4..
18  ' hitnek le tétele mellett bé avattatott, a' kik mind ketten olly dits..
19  rok nem nagy bö4ltsess43éggel avatták-bé magokat. Még azok jobban h..
20  s43zágnak belsö4 dolgaiba nem avatkoznak: sö4t inkább azonn fognak i..
21  ek kelletnék a' háborúba belé avatkozni, a' minthogy a' hadi kés43zü..
22  bé-nem s43zenteltettem bé nem avattattam. Ha tehát én a' tö4lem ké..
23  ya, Akkor ö4-is magát közikbe avattya, És így fenyegeti azoknak..
24  égnek minden titkaiba ö4 volt avatva. Követséget viselt Bétsben; St..
25  kes43s43ég alkura Anglia belé- avatása nélkü4l, az az öröm arra fa..
26  ntásnak s idegen dologba való avatkozásnak veszi, mindent elszenvedte..
27  tetik, a' Mahomet vallásba bé avattyák, a' Török és Arábiai nyelv..
28  ba, és Erogatióba magokat nem avathattyák, hanem ha valamit pénzen k..
29  Kar-beli vetekedések közé nem avatta magát. A' sok szót..
30   gyógyító aszszonyokat: miért avatnák magokat az Orvosi mesterségbe?..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;