Összesen  24434  szövegben  6094  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "av"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  lől érkezik is, Beregszászban avagy Munkácson megállapodik, ahhoz ke..
2  inál, vagy cameralis házaknál avagy plebaniákon.Neg..
3  l sem kiványa accommodatióját avagy késérését.Ö..
4  t, hogy lábaihoz le - tégyem, avagy hogy fö4 tanáts43os43ának térd..
5  é akkor ditsö4s43ségének oka, avagy azért s43zabaditotta-é- meg haza..
6  ár azt által-nem láthatja is; avagy, mintha az én által-latás43om, ..
7  -é Is43ralnek több has43znot, avagy LÁSZLÓ Magyar Ors43..
8  zék-é a' bünös As43zs43zonyt, avagy ne bántsák? nem mindgyárt adott..
9  önként, és vakmerö indulatból avatták magokat a' s43zegény As43zs43z..
10  ..ar>Parazi.Sohár.Pazár. Avas43ch.Schabbath. 11  ..s43zt.Súgár.Pazárló. Avas.Szombat.Sok..
12  ' Magyarok a' köz bes43zédben avagy ritkán, avagy s43oha-s43em élnek..
13  köz bes43zédben avagy ritkán, avagy s43oha-s43em élnek; minthogy azon..
14  napjaitól meg-fos43ztottátok, avagy talám ezen jeles s43zeméllyeknek..
15   Vájogos vagy Is43zapos Föld, avagy a' Ragas43zos és Sikeres Agyag?16  ás mentét palástúl réá venni. Avagy pedig csak csupán ezen formájú ..
17  tatnak azoknak áll-ts43ontyán avagy kaptzáján, 8. hegyes tejes, vagy..
18  és s43okkal költséges43s43ebb avagy drágább takarmánnyal tartattatn..
19  llet, történik néha, hogy egy avagy más erös43sebb és hatalmas43s43..
20  43zegekkel bé-veretett rúdra, avagy póznára fél-aggatni. Midön má..
21  meg váni tölle. Ah! Léonorka, avagy a' föld mivelés43ére nötteneke..
22   és érzékeny s43zivet formál, avagy vétekül tulajdonittyaé nékiek,..
23  oztatá. Azon két tokotskáknak avagy üres43s43égetskéknek fenekén m..
24   vagy az ö erös43sebbségében, avagy az ö állásának keménységébe..
25  az ö állásának keménységében, avagy jó hirekben, avagy pedig végezet..
26  nységében, avagy jó hirekben, avagy pedig végezetre az ö Hadainak na..
27  skedet-é a' mi Lovas43ságunk, avagy meg-verettetet? és mit mérhes43s..
28   Regula s43zerént ts43inálva, avagy annak óltalmazói meg-kerültetne..
29  vén, az én Gyalogságom tüzel, avagy hogy véghez vivén az én parants..
30  delés43ei az ütközetnek meg - avultak azáltal, hogy mindenkor mind ts..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;