Összesen  24434  szövegben  11699  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "asz"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  zta, aprómarha quantum satis. Asztali és főzőedényekről is gondos..
2   lóban sem az culinárékban és asztali eszközökben. Ilosvay Ádám é..
3  n, Ki nagyon forgatta Mojsest asztalkámon.A földöt sepr..
4  14 ember, és valamely paraszt Aszszonyok jártak vele fel 's alá, kik..
5  og é, hogy Isten születtessen Aszszonytól és megfeszittessen? miért..
6  án a' Tokaji ganéj Léből lett aszszú szölő bort, és a' ganéjt sza..
7  tzaka: mellette lévő Özv[egy] Aszalainé malmával együtt az emlitett..
8  yujtotta meg. Mindazáltal egy Aszszonyt gyanúra meg fogtanak; de mint..
9  gy istentelen Szalonna 3 nevü aszszonyt, de minthogy tanu nem lévén ..
10  füvet s43zaporítani.33.BÓLDOG- ASZSZONY TSIPKÉJE: Málnafa vagy fü. T..
11   teremnek bennek.34.BÓLDOG- ASZSZONY TÖVISSE: vagy tenyere, ..
12  elséges és kegyelmes KIRÁLYNÉ ASZSZONYUNKNAK mostani Udvari Elsö Orvo..
13   konyhába vetnek, De engem az asztal fejére ültetnek. Nemzetesn..
14  oltanak, az hol egy ágy s egy asztalka elfért, elől pedig be volt vo..
15   az ausztriai hegyeken tokaji aszú szőlő-bort. Így találod az emb..
16  l hozza. Semmit nem szól, egy asztalhoz leül s elkezd dünnyögve mag..
17  n halva egy vendégfogadóba az asztalon leltem. Lábaimhoz esett, köny..
18  mennek vissza ettől a mennyei asztaltól. A szent martirokban láthatj..
19   maggá változik, melly mag ha Aszszonnyal közösködöl, emberi teste..
20  t ganéjbúl, nézd meg egy szép aszszonynak testét, halála után harmi..
21   irná, hogy mi módon lehessen Aszszony Ember nélkül, egy Férfinak e..
22  ..nai, Furmint.III. ASZTALRA VALÓ SZÖ4LLÖ4NEK NEME.23  etek gyogittsa meg hellybe. Asztalos IV.1. Tsak h..
24  próbálok Egy áts mesterséget, Asztalosnak állok ..
25  sebb lész száz koszvájóságnál Asztal főn a' munkám leg főbb uraság..
26  zek Te kin konyhán, én ben az asztalnál észek4. Ditseked..
27  anak a 'nyelv tudósbak; p. o. aszszony, mellett, bóldog, 's a'..
28  lett, bóldog, 's a' t. és nem aszony, melett, bódog, 's a' t.<..
29  szközöket, ágyakat, székeket, asztalokat, almáriomokat mind elpusztí..
30  réken. Azt tartom több is jár aszerint.15-o A..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;