Összesen  24434  szövegben  1103  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "alku"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  r. Gyermeke nevelésén tö0bbet alkudozik, mint ha lovat vásárolna, 's..
2  ' faldokló usorák, pus43ztitó alkuk, régi jó emberségnek s43ok s43z..
3  mbereinek megengedné bizonyos alkura, az ilyeténnek vágásában is, ..
4  ját s43zabadon eres43zti, olj alkú s43zerint, hogy fija Lás43zló é..
5  rt az ütkoző erőtől; felyebez alkujával a' békeségnek, azért magos..
6  nt kellessen egy fejedelemmel alkudoznod, pántolodo 6 Pa..
7  lt s43zabad. Igy os43ztán meg- alkuván a meg-fogadni akaró gazda vagy..
8  mi has43znot nem kapar, hanem alkudt fizetésével meg-elégs43zik; a'..
9  ellenkezve zengedeztek, addig alkudoztak; végre pedig ama kedves hang..
10  zöntvén, portékáinkon kezdett alkudozni. Éppen akkor a' mi borbélyun..
11   kik így es43ztendö4 s43zámra alkus43znak-meg a Szekeres43ekkel, 15 na..
12  i a' már némü némü képpen meg- alkudott békes43ség árra' ki-fizetés..
13  Urnak böltses43sége, már ezen alkut annyira vitnek lenni mondatik, hog..
14  ak történetből lehet találni. Alkudtam volt tehát egy gaz mesterember..
15  son megcsalt. Most azért újra alkudtam ököt s bizonyoson meglésznek..
16   tsalárdabbúl, és ros43zabbúl alkus43znak-reá, mint a' Sidók akárme..
17  re s43enkinek, és magával meg alkus43zik.Nem látja magát..
18  zetlen Vadás43z egy Szü4ttsel alkudott Egy medve' bö4rére, kit ..
19   mond a' Vadás43z, a' kit meg- alkudtunk, De látom, hogy dühös,..
20  pedig, a' Kötés43ek, frigyek, Alkuknak Szentül való meg tartás43án..
21  z ollyan kötések, Frigyek, és Alkuk alkalmatos43ágával azok, kikre a..
22  nyeken, Frigyeken, Kötéseken, Alkukon gyakoroltattak; tészem azt; hog..
23  ban nintsen benne. Soha s43em alkus43zik-meg gonos43z lelke az emberse..
24  re botsátja magát, vagy pedig alkura lép. Még jobb mes43terkedn..
25  álfi János, azzal indulánk és alku vala Török Szent Miklósig 8 Rhé..
26  ezérrel, békess43ég kötésrö4l alkura lépett. Meglett közöttök az e..
27  n jól értik. A' házasság olly alku nálok, mellyet minden tsekélység..
28   hadba nyerték, vagy törvény, alkuvás, meg-egygyezés, és s43ors ál..
29  vs43ég, az az a' mondásban és alkuvásban való álhatatoss43ág és v..
30  az ö4 tsudállatos rés43zeinek alkuttatás43i körü4l, állapoddjunk-m..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;