Összesen  24434  szövegben  10313  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "alkot"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  Evának Adám' oldala tsónyából alkotását a' Szent Irás43nak világos..
2  ö0rténnek vakmerö0n, hanem az alkotó is43tennek kivált-képpen-való..
3   vólt? Hát a' settéséget hogy alkotta? mert ha a' világosság edj nap..
4  iben is. Mert az Is43ten az ö alkotmányinak, és azok' minden mozdúl..
5   lévén, tsak bizonyos s43zámú alkotmányokat teremtett; és az ö gond..
6  lts43es43ségnek mi tsudálatos alkotmányi a' méhek. Azok..
7  ..43el 191 á' Termés43zet' alkotó Ura Is43tene. Nézd-el a' fetske..
8   NEGYEDIK ELMÉLKEDÉS E' VILÁG ALKOTVÁNYÁNAK. [!] NAGYSÁGÁROL. 9  egybe s43zerkeztetett roppant alkotványával-is a' dolog, a' mellyet ..
10  tt es43méretes43sé. Ezen nagy alkotványnak, és annak nevezetes43ebb ..
11  re, [!] a' mellyekre e' Világ alkotványának nagysága adott nékem a..
12  be köttetett tes43tekböl álló alkotványt, 3 ..
13  elmezzünk egyedül tsak a' Nap alkotványának illy s43zéles43en való..
14  3zét s43e tés43zs43zük a' Nap alkotványának azon rés43zének, a' me..
15  gy kevés43sé az egés43z Világ alkotványára; és noha félö, ne hogy..
16  dhetik, a' ki es43méri az Ég' alkotványát. Ha ez igaz, nem mes43zs43..
17  ik az, hogy minden Tsillagnak alkotványa, minden más alkotványoktó..
18  lagnak alkotványa, minden más alkotványoktól igen nagyon külömböz..
19  indenikben, mint a' mi Napunk alkotványában. 20  tkezik, hogy az egés43z Világ alkotványának, (a' melly tsak hus43z r..
21  állatok tes43tének tsudálatos alkotványát, és igen mes43terséges f..
22  vül tsudálkozni fogna azoknak Alkotójának meg-foghatatlan Mes43terse..
23   ki es43méri az emberi tes43t alkotványát, valósággal bolondnak ta..
24  a.Oh gazdag Termés43zet csuda Alkotmánnya! Az magos Egeknek ritk..
25  e miben van, érti. Mindnyájan alkotva vagyunk, én Dombim, agyagból,<..
26  ól-tévö és gondvis43elö keze, alkotója által olj tüzet tett s43zive..
27   Ves43zni fog egy lábig kezed alkotmányja: barommal Emberek el v..
28  is s43zoktuk nevezni. Ezeknek alkotójok tsak a' mindenek Teremtö Is4..
29  t Természetnek különösen belé alkotot élö lelke, melly aztat sok eze..
30  at annak hatalmára Is43tentöl alkottatott; Igaz még-is: inkább ..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;