Összesen  24434  szövegben  2829  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "alkalmas"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  al a' dolognak folyamottyából alkalmasént által-láthattyuk, és s43..
2   a' mi leg-s43zebbnek, és leg- alkalmasbbnak láts43zik. 103  az Ujjainak hasadékjai között alkalmasént egyenlöen húljon s43zéll..
4  ..anem törni kell, már 189 alkalmasént hagyogattyák az emberek; m..
5  ..1gis 253 s43zerents43émre alkalmas43int voltam öltözve: de ha ma..
6  olla elmémet, ugy hogy reámis alkalmas43int reám illenék az, a' mit ..
7  onok közepe megett légyen, de alkalmas Tis43ztnek válas43ztás43a kiv..
8  gény el-s43zökik, és más olly alkalmas Legénnyel ki-állittatik amann..
9   világon. Egyébaránt ez az úr alkalmas világi boldogságban élő ifj..
10  y bőv mértékben vagynak, hogy alkalmas esztendőkig sem consummáltath..
11  nem generaliter, hanem minden alkalmasságra a passust ki adná is, de..
12  ris43tályokból álló, a' tüzet alkalmas43int meg-s43zenvedö, és valam..
13  em légyen menetel-ki belöllök Alkalmas, 's vendég ha beléjek s43zál..
14  gy oktattya Fiját; 's bár még- alkalmas erö4ben Birja magát koro..
15   Munkájára magas43s venyikénn alkalmas helyet fog: Kezdi tovább ..
16  zesíttettek. Igy has43znos és alkalmas vólta más43oknak-is s43zemek ..
17  ..vel bányá...nak 651 már alkalmasént emelkedö4 állapatját, eg..
18  ELE.Úgy tets43zik, hogy alkalmas43int vis43zs43za-nyerik azt az ..
19  lentésének utánna a Kapitány: alkalmasint meg-s43zégyenítettük ezen..
20  n fel-építtetett, mind azután alkalmasb lakásúl meg-öregbittetett. ..
21  k, és akkor azután a' betegek alkalmas43int alunni kezdenek. 22  ugyan feles kö4lts43éggel-is, alkalmas idö4tö4l fogva mindenképpen ..
23  a közelebb vólt Minis43térium alkalmasént lábra állított vala, né..
24  enn Mots nevü4 falu határánn, alkalmas darab tsupa homok fö4ld, melly..
25   példáknak elö4-bes43zéllései alkalmasént múlats43ágoss43á-is tés..
26  rnak [!] támas43ztását, tehát alkalmas43int s43zeget s43zeggel kelleti..
27  0l, hogy egy árkus papiros43t alkalmas43int belé tolhas43s43unk, és ..
28  abtak töbnyire. Meg melegszik alkalmasint az alfele az embernek míg l..
29  ett, a' Tes43tnek Rothadás43a alkalmas43int meg-gátoltatik, de a' mel..
30  , 's a' Bucolias43tákkal való alkalmas esmerettségem külömbféle bu..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;