Összesen  24434  szövegben  1794  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "aka1rmi"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  t tartott a pápáénál. Denique akármitől esett, a meglett Erdélyben ..
2   vágás, égetés, harapás, vagy akármi módon es43nek a' juhokon, a' Ma..
3  zen Maks43zima elö0nkbe adja. Akármimódon vettü0k mi ö0 tö0lö0k ..
4  ..olgot. 238 Ez akármint légyen-is, elég az, hogy rá..
5  ára igen magas43ztallya. 1 De akármi itélettel legyenek fiatal néme..
6  ag nélkül el- aludjon. Róllam akármint itéls43z, s43zabad vagy; s43e..
7  ek, s43em nem unalmas43ok; és akármit mondjon annak kegyetlens43égé..
8  egés43z Status lés43zen, vagy akármi más nével ..
9   mint enmgem meg érthetne. De akármit feleljen Monteskiö,10  ylyik nemzetet ved fel külön; akármillyen Hitbe, s'meny-alá vis43elt..
11  s Görényektől; Madaraktól, 's akármi más ves43zéllyektöl: Ha ..
12  -kelvén, eledelt; es43tvélkor akármi Fánn meg-s43záll, 's röv..
13  ó kapu tartó gazdaember, hogy akárminemű kára legyen rajta, akár m..
14  elem a familiám diszére, hogy akárminémü irásaim, manuscriptumim o..
15  avagy Bömhétz (Vandalus, vagy akárminek tets43zik nevezni) nemzetnek,..
16  ni, mondgya, és adgya bátran, akármi légyen az; ts43ak hogy minden e..
17  3okat, és onnan s43zármazandó akárminémü költségeket tenni tartoz..
18  reknek, és hozzá tartozóknak, akármi nével nevezendö4knek, a' Fors4..
19  avagy azon As43s43ignátzióban akármit-is a' felyebb meg-nevezett kör..
20  el öszve esküdtek a királynét akármi modon férje előtt gyanuba hozn..
21  velkedni tapas43ztaltam, hogy akármi jeles okos43ságú, elméjü4, '..
22  ek az ember volt. Mi has43zna akármi leg bö4ltsebb tudománnyának-i..
23   képzeteire az embernek.CCCXII Akárminémü4 állapotban legyünk-is e..
24  ondolkozás43inak matéríájává. Akármint IV..
25  atoknak azt commendálom, hogy akármi szegénységben éljetek is szá..
26  situacio oly szerencsés, hogy akármire 39227  bit Istenre s az időre bizom. Akármit, ami Nagysád hozzám való sze..
28  sni s43zokott? Nem fél fákba, akármint fújjon fergeteg hó- s43zél,..
29   Sas-kes43elyö4re tekénts, ki akármint kedveli nap-fényt, Anná..
30   vagyon s tapasztalya ezután, akármikor visszaveszi. Az actornak a sz..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;