Összesen  24434  szövegben  66550  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "ad"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  zokott állandób' boldogs43ág./ Addig Magyaroknak hirdes43s43ék munkáj..
2  E' vólt barátodnak hiv tanáts adás43a:/Félt, ne hogy el-merülly ves..
3   azokáért kü0lö0mbö0zö0 módon adgyák elö0nkbe a' Filos43ofus43ok: az..
4  pen távúl esö0 ts43illagoknak adá helyü0l; ezen nyóltzadik ég fele..
5  s43en fel-vettetett kö0, mind addig forog a' levegö0-égben, valamig ..
6  ent Irás világos43an elö0nkbe adgya a' napot, holdot a' fö0ld kö0rü..
7  meg-engedik az elsö0 embernek Adámnak agyagból-való formálását, ..
8  agból-való formálását, Evának Adám' oldala tsónyából alkotását a..
9  oreign>Homl. 27. in. Epis43t. ad H6br. cogita quanta res s43it, vir ..
10  uper vallem Ajalon, propteres addit s43criptura, ... dicit, quia nunqu..
11  ritur s43ol, ... occidit, ... ad locum s43uum revertitur12   Lélek igazságot s43zóll. Nem adhatánk annak-is helyt, hogy Jó..
13  zon könyv elpusztításának azt adják, amiért emlegeti benne a kurucvi..
14  tózkodó lengyel úri rendeknek adósságit ő felsége oly parancsolatt..
15  gazdaginktól pénzt kér, Melly adósság, s43ok száz Gö0rö0gö0t vas..
16  tz Kö0zt, tö0mlö0tzre le-vert adós43okat; A' kö0zséget kinzó ..
17  át. Meg-nem fontolhatja, hogy adója nélkü0l, Semmi tö0rvény ..
18  téletét Kérték; ki Vénus43nak adta feleletét. Minden s43ív repd..
19  i,/Jó néki ártatlan játékokat adni,/Mellyekröl végtere meg-s43zokott..
20  aszát irásban ő felségének be adni, de azt a ki praesentálni fogja su..
21  álja és semmit sub anonymo be adni nem szabad.Nyolcz..
22  et kit mi fog illetni kezéhez adgya.Kilenczedszer23  ban az contribuens házait úgy adoptállya, nagy jó uram in o..
24  ék közül egyik cum assummenda adlatus uno aut altero Commissario.25  asztva legyen reggel ipso die adventus, a tehen hus pedig fo..
26  an barát, te fogs43z s43zámat adni. Nints már titokban, hogy véled b..
27  itokban, hogy véled bes43zélt Adeláida, mert nevednek emlités43ére ..
28   betsü4ls43z - é még engemet? adhats43z - é hitelt s43zavamnak?..
29  fel-gerjes43ztette s43zivemet Adelaida; minek elö4tte még életének..
30  d -é hogy fel-fogadná kezemet Adelaida, ha rés43zére állanék? his4..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;