Összesen  24434  szövegben  1356  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "a1tkoz"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  vehetne. Igy ö0 szü0ntelenü0l átkozván rabságát, 2   de ne hogy valósággal valami átkozot s43zökevény el-árullyon.3  dájának, Szivek' meg hattával átkozott cs43ordának.Ros43..
4  legénység; de jóra nem mehet, Átkozzák az eget, hogy lönni nem lehe..
5  tt:Azt gondolátok volt gazok, átkozotak, Ulis43s43es' hajóji ho..
6  es Fanny! térj magadhoz uira! átkozom én Bolond fel-tételemet; igé..
7  e az ötödik Fel-Vonás! - O te átkozott ötödik! s43 örvénnye Hajó..
8  ását ujra rendbes43zedvén.) : Átkozott ros43z Ember! Átkozott Ház! ..
9  én.) : Átkozott ros43z Ember! Átkozott Ház! - Edgy s43zempillantatni..
10  t, nem s43iratták, és meg-nem átkozták vólna. Meg-történt véle, ..
11  on reá jus43s43a, hogy minket átkozzon. El-mégyek a' Parlamentumban,..
12  arlóságából benneteket meg ne átkozzon és neki is azt hagyom, hogy <..
13  i is azt hagyom, hogy szokott átkozódása és vétkes zugolódása14   és engemet is holtom után ne átkozzanak, titeket is ne okozzanak.15   hogy mit s mint irt volna az átkozott Urunknak, ha irt volna is. De ..
16  ások térdre esnek, Annál, kit átkoztak, kegyelmet keresnek. Az u..
17   De a' dühös Ómál a' Spanyolt átkozza, A' s43zerentsét 's Eget ..
18  ..a mellyét. 13 RAB. Átkozott féreg! itt feküdj, le-..
19  s43teni hatalma-s43zerént meg- átkoztatott Luther Márton,20  ..ólt, 45 hanem tsak az ö4 átkozott követö4i. Minden Pápis43ta ..
21  nyka - ki-felelne már erre az átkozott tsúfólódásra.S..
22  . Másoknak pedig így s43zóll: Átkoztak, menjetek-el én tö0lem, az o..
23  43zomorú gyázba öltözhettünk. Átkoztuk alattomban fel-vett útazásá..
24  ktikás43abb, legs43pionabb és átkozottabb mindenek felett az egés43z..
25   kévánságainak bé-tölttésére, átkozott lelkü4 s43zolgáival, más43u..
26  tt.E' fene cs43elekedetét meg- átkozván Zalánfi; hírtelen le-fülel..
27  gs43z kezet. De az a' bü4n az átkozott, melly tes43tedet meg-rontá,<..
28  ..3s. 10 Oh bü4n! oh bü4n! átkozott bü4n, hol van benned olly ero..
29   napokat s43zámláljanak itten Átkozttam [!] s43zunnyadva? mi fog, mi ..
30   vólna-é, hogy az Apostol, ki átkozza azokat, a' kik a' Jézusban val..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;