Összesen  24434  szövegben  413  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "a1si1t"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  mét és pofáját, Mint dörmölt, ásított, mint húzta derekát, Ho..
2  t nótára, Ébredvén ülhes43sen ásítva lótzára.Kímélke..
3  le ülnek, görbén tekíngetnek, Ásítva s43zóllanak, s43zunynyadva nev..
4  >(trilla) mellett olly nagyon ásító `s egybe el-nyelhetném formál..
5  y bor ködök támadnak agyából, Ásítozva ki jön mustos sátorából.<..
6  delmek, a' kik naponként arra ásítozva-vágyódnak, hogy ezt az Ors4..
7  vélték, hogy talán önnön maga ásítozna a' Királys43ágra, értésé..
8  s43zelid s43zívemnek birtokát ásítod? - Helyheztetve legyek bá..
9  éred? - Ugyan kérlek! - Minek ásítas43z s43zívemre? Ki s43oha ..
10  eleget tegyen. Fejedelemségre ásítozván Károllyal-együtt Pultáva..
11  eri száraz okaival, Álmot ád, ásítást megunt sorjaival. Nem la..
12  egy ájuló formán van, s43okat ásítozik, huzódozik, nyúghatatlan, b..
13  zavaimra rémítő nagyra tátott ásítással felelt. Ha ismét kérdezte..
14  r kiáltják körül az országot. Ásító hallgatóinak képek megsápad,..
15  agy rakás vánkoson, szüntelen ásítozott, csudáltam, mi baja lehet o..
16  reája, amit mikor valaki mást ásítani látván, maga is ásít. Ez t..
17   mást ásítani látván, maga is ásít. Ez természeti ösztön, az alka..
18  llani.Károly fés43zkelö4dött, ásított, sohajtott; de senki sem gondo..
19  nyörü4séget, mindjárt másikra ásítozzanak. - Rósi is pedig tsak Ker..
20  s hejába való ves43ztegetésén ásítozna; tanúltt Mes43terségei, mel..
21  em sokára Heves! Abba, - mire ásít; nem törik-ki foga, Egybe s..
22  lék, új meg új ismeretségeket ásítván, 22 meglátogata..
23  n, Szájtátva, túnyán, resten, ásítozva Szemléllyem, itt - ott,..
24  emet, és csak harminczkétszer ásítozott; már az boldog - 25  időn ezeknek hiánossága miatt ásít, elalszik rajta! 26  gályos az érzelgés, miként az ásítás!Én menyegzőhöz ..
27  a legtüzesebb beszéd alatt is ásítozik: de körültekinteni a hallga..
28  ka ellen, melyek tojásai után ásítoznak, igen bátran viseli magát,..
29  el kérem. Sándorházy Ur egyet ásítva bicczentett igent fejével, 's ..
30  s kimegy; a vélemény, mint az ásítás, ránk jön és elmúl; a vél..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;