Összesen  24434  szövegben  5739  helyen fordult elő a keresett kifejezés: "a1rt"

  1 .. 30 találat

További max. 30 találat ...   Menü1  lya; Szabadúl Spártának s43ok ártatlan rabja, 2  ket vezetve jártatni,/Jó néki ártatlan játékokat adni,/Mellyekröl ..
3  lkodott, hogy a köszöntés nem árt, sőt szükséges és legala..
4  ennyen ő felsége eleiben, nem árt sőt szükséges Orosz püspök ura..
5  na. Az Egek bizonyságim, hogy ártatlan vagyok, és azon öt s43ebek-i..
6  aggatta ötet; de s43emmit nem árta vala néki. Igy bánik a' bünös ..
7  43ik ötet? Noha ezek s43okkal ártalmasbak, és ves43zedelmesbek a' te..
8   te gondvis43elés43edbe magát ártani ts43ak ezen okbúl bátorkodik, ..
9  , vigas43ztalhatnám-é magamat ártatlanságommal, és véghez vitt kö..
10  , világ' Szépei, könyveteket. Ártatlan jó kedv, vídám s43zín, gye..
11  dö0n még a' vélek teremtetett ártatlanságban, s43zentségben és iga..
12  nkat az házas43i-állapotba ne árts43uk, hanem minden tes43ti gyönyö..
13  vala el-s43zaggatni, hanem az ártatlal bárányt a Kris43tus JE..
14  ; hanem a' ki közületek bizik ártatlanságához, elsö az ves43s43en ..
15  pokol vádola-is öket, s43emmi ártás43okra nem lehet, ha JESUS<..
16  ni az esztendőktől fogva való ártatlan vexáltatásunkat, sok költé..
17  zer roszszat szűlt közöttünk. Ártatlanságbann gyönyörködik, még ..
18  bann gyönyörködik, még is edj ártatlanra 32 ezer gonoszt..
19   s43záma ö ellenségeknek, Nem árthat ros43z s43zaga a' gözölgés43e..
20  n mérges nyílatskájok.Mellyel ártalmára embernek lehetnek, 'S m..
21  dnének, A' s43zegény Méheknek ártalmúl lennének, 22  t levelet, mely által ezek az ártatlanok a' nékiek vetett törben ke..
23   oltárra tes43zik, de azoknak ártatlan maradékit édes Hazájokból-..
24  gyik nézni tsodálva s43zemök. Ártatlanságát, 's ajakán a' tis43zta..
25   És ugyan ezen okból, felette ártalmas s43zokásnak tartom azt némel..
26  pö állatok `s bogarak könnyen árthatnának nékiek, a' mellyektöl, s..
27  ' s43zem-fájás s43zármazik az ártalmas folyás43októl a' vérnek és..
28   való, hogy ez a' betegség az ártalmas nedves43ségböl s43zármazott..
29  öl, és a' kik kedvek ellenis, ártatlan és tis43zta gyönyürüs43ég..
30  éonorka, ugyan gondolodé hogy ártani kivánnék néked? - Oh jaj! kor..

További max. 30 találat ...   Menü

Ugrás a   találatra;